HOME  |  Nieuws  |  Bankrekeningnummer op aanslagbiljet

Bankrekeningnummer op aanslagbiljet

Dit item is verlopen op 24-02-2016.

Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen is dit weekend bij u op de mat gevallen. Op dit biljet is per abuis het bankrekeningnummer niet vermeld.

Als u geen automatische incasso afgeeft, kunt u uw aanslagbedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL53BNGH 028 508 17 21 ten name van de gemeente Nunspeet, onder vermelding van het aanslagnummer.