HOME  |  Nieuws  |  Beantwoording vragen Algemene Beschouwingen

Beantwoording vragen Algemene Beschouwingen

Dit item is verlopen op 07-02-2017.

Onlangs heeft het college van B&W de begroting 2017-2020 gepresenteerd. Voorafgaand aan de raadsbehandeling op donderdag 27 oktober 2016 (aanvang 17.00 uur) hebben de raadsfracties schriftelijke vragen kunnen stellen over de gepresenteerde begroting. Het college heeft - vooruitlopend op de begrotingsbehandeling - deze vragen alvast grotendeels beantwoord. Deze zijn na te lezen in onderstaand document.