HOME  |  Nieuws  |  Belangrijke wijzigingen collectieve zorgverzekering voor minima

Belangrijke wijzigingen collectieve zorgverzekering voor minima

Dit item is verlopen op 06-01-2016.

De gemeente Nunspeet heeft met Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering voor minima afgesloten. Deze verzekering verandert met ingang van 1 januari 2016. Voor minima met zorgkosten is deze collectieve zorgverzekering een goede manier om tegen redelijke kosten een uitgebreide zorgverzekering af te sluiten. In deze brief leest u hier meer over. Als u wilt overstappen van zorgverzekering, moet u dit voor 1 januari 2016 regelen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering en maakt u al gebruik van de collectieve zorgverzekering?

U kunt voor 2016 kiezen uit twee verschillende pakketten. U hebt hierover een brief ontvangen van Zilveren Kruis Achmea. U moet uw wijziging voor 1 januari 2016 aan Zilveren Kruis Achmea doorgeven. Geeft u geen wijziging door, dan gaan wij ervan uit dat u een vergelijkbaar pakket wilt als dat u in 2015 had, dit is het Optimaal 3 pakket. Levert u wel uw nieuwe polisblad in. De bijzondere bijstand wordt in 2016 direct aan Zilveren kruis Achmea betaald. Bij punt 3 kunt u meer lezen over de verzekeringen en de kosten.

Ontvangt u geen bijstandsuitkering of maakt u nog geen gebruik van de collectieve zorgverzekering?

U kunt de collectieve zorgverzekering aanvragen via het aanvraagformulier minimaregelingen (zie onderaan deze pagina).

Naast de collectieve zorgverzekering kunt u dan ook de andere minimaregelingen aanvragen.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen gelden er een aantal voorwaarden.

  • Uw inkomen mag langdurig niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De kostendelersnorm telt hierbij niet mee.
  • U mag geen in aanmerking te nemen vermogen hebben.
  • U woont zelfstandig. Uitkeringsgerechtigden die de kostendelersnorm ontvangen worden ook geacht zelfstandig te wonen.
  • Het vermogen eigen huis telt niet mee.
  • Nadat u de zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea hebt afgesloten, levert u het polisblad bij de gemeente in.

Waaruit bestaat de collectieve zorgverzekering?

De regeling bestaat uit verschillende onderdelen.

  1. U sluit zelf een Basis Zekerpolis af bij Zilveren Kruis Achmea. Het wettelijke maximum eigen risico is € 385,--. Deze basisverzekering kost u inclusief 4,5% korting € 104,52 per maand. 
  2. U sluit zelf een aanvullende verzekering af bij Zilveren Kruis Achmea en, als u geen volledige gebitsprothese hebt, een tandartsverzekering. U kunt kiezen uit twee pakketten.

 

  • Het Optimaal 2 pakket (€ 17,55) met een één ster tandartsverzekering (€ 7,95). U krijgt voor deze verzekering € 10,-- bijzondere bijstand, zodat u totaal maar € 15,50 betaalt. Deze verzekering kan geschikt zijn voor mensen met beperkte tot gemiddelde zorgkosten.
  • Het Optimaal 3 pakket (€ 36,-) met twee sterren tandartsverzekering (€ 12,25). U krijgt voor deze verzekering € 27,50 bijzondere bijstand, zodat u totaal maar   € 20,75 betaald. Deze verzekering is bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die bijvoorbeeld een eigen bijdrage moeten betalen bij het CAK voor een WMO- of WLZ-voorziening. Deze verzekering vergoedt bijvoorbeeld de eigen bijdrage tot maximaal € 375,--.

Voor een relatief laag bedrag kunt u dus een goede zorgverzekering afsluiten. Kijk op www.gezondverzekerd.nl wat er allemaal onder de dekking van deze verzekeringen valt. Uiteraard bent u vrij om van deze regeling gebruik te maken. Zilveren Kruis Achmea heeft een brede acceptatieplicht. Mocht u hier toch problemen mee ondervinden, geeft u dat dan door aan de gemeente zodat wij kunnen kijken op welke andere wijze wij u kunnen ondersteunen. Er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt voor kosten die onder de Zorgverzekeringwet of de Wet langdurige zorg vallen of door deze verzekeringen niet noodzakelijk geacht worden, u neemt dus zelf een risico als u zich onvoldoende verzekerd.

Te downloaden: