HOME  |  Nieuws  |  Budget starterslening bijna volledig benut

Budget starterslening bijna volledig benut

Dit item is verlopen op 25-04-2018.

De afgelopen maanden is veel beroep gedaan op startersleningen. Dit jaar zijn in het eerste kwartaal al bijna evenveel aanvragen gedaan als in heel 2017. Dat heeft tot gevolg dat het budget dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld, al bijna helemaal besteed is. Als het budget op is, kunnen geen nieuwe aanvragen worden ingediend totdat de gemeenteraad hiervoor opnieuw budget beschikbaar heeft gesteld.
N.b. Voor degenen aan wie al een officiƫle aanvraagset is verstrekt, is een reservering in het budget gemaakt zodat zij geen gevaar lopen dat de starterslening wegens gebrek aan budget niet kan worden toegewezen.