HOME  |  Nieuws  |  Cliënten Wmo tevreden over voorzieningen en consulenten

Cliënten Wmo tevreden over voorzieningen en consulenten

Dit item is verlopen op 01-09-2016.

Op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) moet de gemeente onderzoeken wat de ervaringen van cliënten zijn met de gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Wmo en welk effect de burgers hebben ondervonden van de voorzieningen.

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Het ene onderzoek ging over de ervaringen met de keukentafelgesprekken en het andere over de dienstverlening en de gevonden oplossingen. Wmo-cliënten zijn tevreden over de Wmo-voorzieningen en over de Wmo-consulenten.

Er zijn echter ook een aantal verbeterpunten omschreven in de rapporten. Zo is een ruime meerderheid onbekend met de onafhankelijke cliëntondersteuner en met het steunpunt mantelzorg. Ook kan de informatie over de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen verbeterd worden en de bekendheid van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Nunspeet (AMON) vergroot worden.

De rapporten zijn hieronder te downloaden.