HOME  |  Nieuws  |  Denk mee over de Omgevingsvisie Nunspeet 2030

Denk mee over de Omgevingsvisie Nunspeet 2030

Dit item is verlopen op 21-06-2017.

Bijeenkomst op 20 juni

Elke gemeente in Nederland is zich nu aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet in 2019. Het doel van deze wet is een meer samenhangend beleid voor de leefomgeving en het bieden van meer ruimte voor goede initiatieven. Ook de gemeente Nunspeet is hiermee bezig en daar willen we u, als inwoner van de gemeente Nunspeet, graag bij betrekken.

De gemeenteraad gaat eind dit jaar een Omgevingsvisie op hoofdlijnen vaststellen.Deze visie gaat over de leefomgeving, dus over ruimtelijke ontwikkeling maar ook over economie, wonen, duurzame energie, verkeer, milieu, landschap en een gezonde leefomgeving.

We nodigen u als inwoner van Nunspeet van harte uit om hierover met ons van gedachten te wisselen.

Op dinsdagavond 20 juni a.s. organiseren wij een discussieavond.

Wij willen dan inzoomen op de toekomst van de vier dorpen en het buitengebied.

Moeten de dorpen Vierhouten en Elspeet nog kunnen groeien? Waar is ruimte voor zonneparken? Hoe kan de gemeente een (nog) gezondere leefomgeving bieden? Dit type vragen zal aan bod komen. De uitkomsten van deze avond zullen worden gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, Markt 1 in Nunspeet.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 - 20.00 uur inloop met koffie/thee

20.00 – 20.30 uur presentatie stand van zaken Omgevingsvisie

20.30 – 21.30 uur
inzoomen op de 4 kernen Nunspeet, Elspeet, Vierhouten, Hulshorst en het buitengebied.

21.30 – 21.45 uur korte terugkoppeling, vervolgafspraken en afsluiting

Uw inbreng wordt bijzonder op prijs gesteld. In verband met de catering verzoeken wij u zich voor 17 juni a.s. aan te melden, graag via e-mail aan mevrouw Gera Leusink (g.leusink@nunspeet.nl )

Wij rekenen op een inspirerende discussieavond, waaruit veel praktische ideeën voortkomen !