HOME  |  Nieuws  |  Gemeente biedt pachtgrond aan

Gemeente biedt pachtgrond aan

Dit item is verlopen op 12-02-2019.

De gemeente Nunspeet biedt op basis van inschrijving in totaal 20,8049 hectare grasland aan. De percelen zijn genummerd en corresponderen met de overzichtskaarten die op deze pagina staan.

Hulshorst

Bredeweg,

Percelen 1, 2, 3a en 3b

2,5635 hectare 

3 jaar

Perceel 4

1,5720 hectare

3 jaar

Perceel 5

1,9830 hectare

3 jaar

Perceel 6

1,3360 hectare

3 jaar

Perceel 7

1,4065 hectare

3 jaar

Perceel 8

2,2526 hectare

3 jaar

Nunspeet

Rooijendijk

Percelen 9

1,5463 hectare 

3 jaar

Perceel 10

2,3710 hectare

3 jaar

Perceel 11

1,5995 hectare

3 jaar

Oosteinderweg

Perceel 12

0,9745 hectare

1 jaar

Perceel 13

1,2000 hectare

1 jaar

     

Elspeet

Staverdenseweg

Percelen 14

2,0000 hectare 

3 jaar


 

Kaart

Hulshorst - Bredeweg

Elspeet - Staverdenseweg

Nunspeet - Oosteinderweg

Nunspeet - Rooijendijk


Inschrijven


U kunt inschrijven voor de percelen door het inschrijfformulier volledig in te vullen en deze uiterlijk maandag 11 februari 2019 om 12:00 uur bij ons in te dienen. De formulieren per perceel staan onderaan de pagina.

1.  Inschrijving is voorbehouden aan beroepsmatige grondgebonden agrariërs met hun bedrijf gevestigd binnen een straal van 5 kilometer vanaf het aangeboden perceel.

2.  Het college behoudt zich het recht voor om inschrijvingen, afwijkend van de in artikel 1 genoemde voorwaarden, toe te laten tot de gunningsprocedure.

3.  De bieding betreft de hectareprijs en moet zijn uitgedrukt in hele euro’s.  

4.  De inschrijver is verplicht zijn gedane bod gestand te doen, en is na gunning verplicht tot betaling van de door hem geboden prijs en tot nakoming van de  overige inschrijfvoorwaarden.

5.  De bieding is exclusief eventuele goedkeuringskosten grondkamer. Deze worden naast de geboden pachtsom in rekening gebracht bij de pachter.

6.  Inschrijfformulieren kunnen tot en met 11 februari 2019 (uiterlijk 12:00 uur) worden ingediend bij de gemeente Nunspeet.

7.  Uitsluitend volledig ingevulde, ondertekende en tijdig ontvangen inschrijfformulieren worden als inschrijving geaccepteerd.

8.  Verpachting vindt plaats aan de hoogstbiedende inschrijver die aan de inschrijfvoorwaarden voldoet.

9.  Het college behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen.

10.  Voorwaarde voor gunning is dat tegen de pachter in de afgelopen 3 jaar geen handhavingskwestie heeft gelopen en geen betalingsachterstanden zijn  ontstaan.

Inschrijfvoorwaarden en pachtvoorwaarden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer G. Haasjes, afdeling Bestuur en Maatschappij, telefoonnummer (0341) 25 99 11.