HOME  |  Nieuws  |  Harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang vordert goed

Harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang vordert goed

Dit item is verlopen op 04-08-2017.

Dit jaar worden alle locaties voor peuterspeelzaalwerk in de gemeente omgezet naar locaties voor kinderopvang. Met het nieuwe aanbod, dat we voortaan peuteropvang noemen, kan iedere peuter zich goed voorbereiden op de basisschool. Het maakt niet meer uit of beide ouders werken, één van de ouders de kost verdient of dat er een medische noodzaak ligt voor ouders om peuteropvang in te zetten. De gemeente heeft samen met alle aanbieders in de gemeente een flyer ontwikkeld. In deze flyer, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, staat beschreven waarom het voorschoolse aanbod verandert en wat dat voor ouders betekent.

Keuzevrijheid voor ouders

De gemeente wil zelf geen aanbieder meer uitkiezen aan wie zij subsidie verstrekt. De gemeente zal dit voortaan overlaten aan ouders. Ouders kiezen zelf een aanbieder die het best bij hen en hun peuter past. Dit kan gebaseerd zijn op de mogelijkheden van de peuter of de woon-/werksituatie van ouders.

Gelijke kosten

De gemeente wil dat ouders met een gelijk inkomen, werkend of niet, uiteindelijk dezelfde kosten dragen. Om dit te bereiken vraagt de gemeente van ouders die toeslagrecht hebben, deze ook in te zetten. Voor ouders zonder recht op toeslag, zijn gesubsidieerde plaatsen beschikbaar. In beide gevallen zijn de netto-kosten, dus na verrekening van de kinderopvangtoeslag of subsidie, voor ouders gelijk.

Wat moet ik gaan betalen?

Ouders met recht op kinderopvangtoeslag betalen het tarief voor de afgenomen opvanguren aan de aanbieder en ontvangen zelf de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Op www.toeslagen.nl kunt u nagaan welk deel u vergoed krijgt. Ga naar Proefberekening toeslagen en vul uw gegevens in. Voor het maken van de proefberekening, vult u bij soort opvanginstelling 'kindercentrum' in. Ook kunt u voor een proefberekening een afspraak maken bij één van aanbieders voor peuteropvang in de gemeente. Voor adressen en telefoonnummers kunt u de flyer raadplegen.

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en woont u in de gemeente Nunspeet, dan vult u samen met uw aanbieder van uw keuze het formulier ‘Geen recht op kinderopvangtoeslag’ in. Op basis van dit formulier betaalt u een (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage waarin de (gemeentelijke) subsidie als is verrekend. De gemeente heeft hiervoor een tabel vastgesteld, die u ook onderaan kunt downloaden.. De werking van deze tabel is gelijk aan de toeslagentabel voor de kinderopvang.

Kan mijn peuter naar de voorschool?

De meer officiële naam voor de voorschool is ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’, afgekort: VVE. Iedere aanbieder in Nunspeet heeft de mogelijkheid om zich als voorschool te registreren. Ouders kunnen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) nagaan of de aanbieder van hun keuze als voorschool geregistreerd staat. Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl zijn de gegevens te vinden van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland.

De voorscholen in Nunspeet werken allemaal met een speciaal voorschoolprogramma waarbij het onderwijs is betrokken. Het kan zijn dat ouders via de jeugdverpleegkundigen van Icare Jeugdzorg te horen krijgen dat voor hun peuter een voorschool geïndiceerd is. Zo’n voorschoolindicatie geeft ouders de mogelijkheid om twee extra dagdelen (een 3e en 4e dagdeel) af te nemen zonder dat het extra kosten met zich meebrengt. Voorwaarde voor deze tegemoetkoming is wel dat werkende ouders voor deze uitbreiding toeslag aanvragen.

Heeft u nog vragen over de harmonisatie van de peuterspeelzalen en kinderopvang of wilt u hulp hebben bij het raadplegen van het LRKP dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Huijgen, afdeling Bestuur en Maatschappij van de gemeente Nunspeet. U kunt haar bereiken op telefoonnummer (0341) 25 99 11 of via gemeente@nunspeet.nl.