HOME  |  Nieuws  |  Herinrichting Oenenburgweg: denk en praat mee

Herinrichting Oenenburgweg: denk en praat mee

Dit item is verlopen op 20-02-2017.

De Oenenburgweg in Nunspeet wordt opnieuw ingericht

Denk mee over de herinrichting

De Oenenburgweg wordt opnieuw ingericht. Eind 2017 wil de gemeente hiermee starten. Inmiddels is een eerste zichtbare aanzet gemaakt voor de oostelijke rondweg. Er is een rotonde aangelegd op de Eperweg en een deel van de rondweg tot bungalowpark de Witte Wieven is gereed. De verwachting is dat eind oktober 2017 de hele rondweg gereed is.

Na aanleg van de rondweg wordt begonnen met de Oenenburgweg. .

Aan de hand van meerdere varianten/schetsen kunt u reageren. Deze reacties worden vervolgens meegenomen in een definitief ontwerp.  Daarnaast komen ook de reacties die op de informatieavond in 2014 zijn gegeven aan bod bij het definitieve ontwerp.

Reactie via nunspeet.nl

U kunt een reactie geven via de website van de gemeente Nunspeet.

Dit kan via de volgende link: www.nunspeet.nl/oenenburgweg2017 . Het reactieformulier kan tot en met 20 februari 2017 ingevuld worden.

Verdere procedure

Nadat de reacties zijn geïnventariseerd, wordt het ontwerp voor de herinrichting van de Oenenburgweg verder uitgewerkt. Eventuele bestemmingsplanwijzigingen en kapvergunningsaanvragen voor bomen worden daarna voorbereid. Het definitieve ontwerp verwachten wij in juli 2017 gereed te hebben. Na een aanbestedingsperiode verwachten wij eind oktober 2017, wanneer de oostelijke rondweg gereed is, te starten met de werkzaamheden aan de Oenenburgweg.