HOME  |  Nieuws  |  Herinrichtingsplan Oenenburgweg - 14 juni inloopmoment

Herinrichtingsplan Oenenburgweg - 14 juni inloopmoment

Dit item is verlopen op 15-06-2017.

De gemeente Nunspeet gaat de Oenenburgweg herinrichten. Op woensdag 14 juni 2017, tussen 16.30 en 20.30, kunnen belangstellenden het herinrichingsplan Oenenburgweg bekijken in het gemeentehuis. Suggesties en tips zijn welkom.

Inloopmiddagen in februari

Begin februari 2017 is een aantal inloopmiddagen gehouden voor de herinrichting van de Oenenburgweg in Nunspeet. Bewoners en gebruikers van de Oenenburgweg hebben kunnen aangeven wat de wensen zijn voor de inrichting. Deze ingekomen reacties zijn geïnventariseerd en waar mogelijk, verwerkt in het herinrichtingsplan.

Verdere procedure

Eventuele bestemmingsplanwijzigingen en kapvergunningsaanvragen voor bomen worden na 14 juni voorbereid. Over de daadwerkelijke uitvoeringsperiode en fasering wordt u later geïnformeerd.

U kunt het plan ook bekijken via www.nunspeet.nl/oenenburgweg2017