HOME  |  Nieuws  |  Herinspectie monumentale bomen

Herinspectie monumentale bomen

In de periode 2011-2012 heeft een inspectie van monumentale bomen plaatsgevonden op particuliere en gemeentelijke gronden in de kernen Nunspeet, Hulshorst, Vierhouten en Elspeet. Deze inspectie heeft geleid tot een betere inzage in boomsoort, kwaliteit, kwantiteit en plantjaar. Op basis van deze gegevens is een Monumentalebomenlijst opgesteld. In de Bomenverordening van de gemeente Nunspeet 2016 is opgenomen dat de Monumentalebomenlijst eens in de 5 jaar moet worden herzien en wordt geactualiseerd.

Het niet goed in beeld hebben van monumentale bomen kan op langere termijn veel verlies geven van dorps- en natuurschoon binnen de gemeente, die bekend staat om haar groene karakter voor inwoners maar ook voor toeristen. Daarom is het belangrijk om de boomgegevens te actualiseren. Bij de inventarisatie worden ook de ‘nieuwe’ bomen van 80 jaar en ouder toegevoegd aan de lijst en ook worden nieuwe plangebieden, zoals Molenbeek, Elspeet-Noord, Weverweg en het industriegebied de Kolk, erbij betrokken.

De criteria voor een monumentale boom zijn als volgt:

  • bomen met een minimale leeftijd van 80 jaar op gemeentelijke of particuliere eigendommen;
  • minimaal 10 jaar toekomstwaarde;
  • loofhoutsoorten eik, linde, beuk, esdoorn, kastanje, acacia, berk, haagbeuk, kastanje, es en noot;
  • alleen solitaire coniferen (geen grove den of haagconiferen);
  • is beeldbepalend voor de omgeving;
  • is cultuurhistorisch waardevol (standplaats is een belangrijke plek in de (lokale) geschiedenis);
  • is dendrologisch waardevol (zeldzame soort of variëteit);
  • is natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol (herberg voor bijzondere planten of dieren);
  • heeft een zeldzaamheidswaarde (omvang, hoogte, ouderdom of anderszins opvallend).  

De inspectiewerkzaamheden besteedt de gemeente uit aan inspectiebedrijf Tree-O-Logic en de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 15 mei 2019. Dit betekent dat het noodzakelijk kan zijn dat een inspecteur bepaalde particuliere percelen betreedt.

De eigenaren van percelen met monumentale bomen en de eventuele naastgelegen percelen zijn door de gemeente inmiddels per brief op de hoogte gebracht van de inspectie. Bij de inventarisatie wordt gebruikgemaakt van nieuwe GPS-apparatuur. Ook zullen foto’s van de bomen worden gemaakt.

Na de zomer zijn de actuele boomgegevens, met beeldmateriaal, zichtbaar op de gemeentelijke website. De geactualiseerde bomenlijst vormt de basis voor o.a. het groen- en landschapsbeleid, de bomenverordening, vergunningverlening en handhaving, plan- en woongebieden en de Omgevingswet 2021.