HOME  |  Nieuws  |  Inspiratiebijeenkomst Weg met ‘de burger’ op 29 februari a.s.

Inspiratiebijeenkomst Weg met ‘de burger’ op 29 februari a.s.

Dit item is verlopen op 01-03-2016.

Burgerparticipatie, kracht uit de samenleving, participatieladders, welke gemeente is er niet mee bezig? En wie worstelt er niet met het vinden van de goede toon, de juiste methode? Ferenc van Damme zet de zaken op een rij en opent nieuwe perspectieven. Een inspirerende avond voor inwoners, bestuurders en ambtenaren. Maandag 29 februari, aanvang 19.30 uur. Veluvine Nunspeet. Gratis entree.

Van Damme werkt als communicatiestrateeg en projectleider Participatie & Communicatie voor de provincie Overijssel. Deze provincie is al ruim zes jaar bezig op andere manieren de ‘kracht uit de samenleving’ aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners te stimuleren. Vooral ook met de groeiende groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door instituten en overheden; nu meer dan 66% van de inwoners. Conventioneel communiceren en toepassen van traditionele ‘burgerparticipatie’ met ‘the usual suspects’ levert minder en minder op, dat is duidelijk.

‘Burger’ naar geschiedenisboek

Trouwens, die term ‘burger’ kan volgens Van Damme naar het geschiedenisboek. De enigen die volgens hem nog serieus over burgers spreken zijn militairen en bureaucraten. Wie kent er persoonlijk een normaal mens die zichzelf burger noemt of voelt? Weg dus met de term burger. Maar daarmee zijn we er nog niet. Hoe verbindt de overheid zich met mensen die vitaal hun eigen weg zoeken en die in een soort stille revolutie een nieuw soort samenleving aan het maken zijn?

‘Samenredzame doe-democratie’

Kennis van doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van jouw plek in een razend snel ontwikkelende wereld om ons heen en een dramatisch andere houding van onszelf zijn essentieel voor een zinnig streven naar dialoog in een vitale, ‘samenredzame doe-democratie’.

Ferenc van Damme is een veelzijdig, bevlogen mens, een inspirerend spreker en de enige ambtenaar in Nederland met drie Grammy-nominaties en een Edison op zijn naam.

Werkplaats Omdenken

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkplaats Omdenken. De werkplaats is een enthousiaste groep inwoners en een ambtenaar die samen nadenken over de relatie tussen inwoners en de gemeente. Dat doen zij in het regionale project Samen maken wij... In het project zoeken gemeenten en inwoners op de Noord-Veluwe naar methoden voor burger, eh, inwonerkracht en de relatie tussen inwoners en de overheid. Mede gefinancierd door de provincie Gelderland.

Iedereen, inwoners, bestuurders en ambtenaren zijn 29 februari van harte welkom. En neem gerust anderen mee! Waarschuwing: het bijwonen van deze avond kan je kijk op dit onderwerp grondig veranderen.