HOME  |  Nieuws  |  Kunstopdracht De Marsse

Kunstopdracht De Marsse

Dit item is verlopen op 02-01-2018.

Context

Nunspeet staat bekend als kunstenaarsdorp. Om het actuele kunstklimaat ook in de openbare ruimte zichtbaar te maken, streeft de gemeente naar een kunstwerk in elke kern of wijk. De elementen water, vuur, aarde en lucht vormen het uitgangspunt voor de kunstwerken. Ze symboliseren de schilderachtige omgeving van
Nunspeet, die kunstenaars al decennialang inspireert. 
 
Na de realisatie van werken geënt op de thema’s water (De Bunte) en vuur (Feithenhof), staat nu het thema aarde centraal voor de wijk De Marsse. Marsch of Mersch betekent van oudsher moerasland of broekland, of een land dat door water wordt omringd. Vroeger, toen de grondwaterstand hoger was, moet het hier moerassig
zijn geweest.

 
Opdracht

De Marsse is een wijk waarin het lijnenspel van groenstroken ritme en structuur geeft. De locatie voor het kunstwerk is een van deze, centraal gelegen, groenstroken. Het voorste deel van de strook ligt in een mooie zichtlijn vanaf de Mozartlaan. Kenmerkend architectonisch element in deze zichtlijn is een scheve woontoren.
De Marsse wordt bewoond door verschillende generaties en gezinssamenstellingen. 
 
Het beoogde kunstwerk heeft het begrip aarde als vertrekpunt. Het vormt een wederzijdse versterking met de lijnen en het ritme van de wijk en met de markante woontoren. Het heeft bovendien de potentie bij alle generaties tot de verbeelding te spreken. De maximale hoogte voor het kunstwerk bedraagt 4 meter, de diepte
is afhankelijk van de plaats (kabels en leidingen). De groenstrook waarbinnen het wordt geplaatst is 63 x 8,5 / 11 meter lang. De gemeente is op zoek naar een tijdsbestendig kunstwerk.

 
Budget & planning

Het kunstbudget (honorarium en uitvoering) bedraagt € 63.000,-. Dit is inclusief de leges voor de vergunning en bouwkundige voorzieningen en exclusief BTW. Het kunstwerk zal in het voorjaar van 2019 gereed en geplaatst moeten zijn. 

 
Procedure

Op deze pagina (onderaan) is het programma van eisen te vinden, inclusief fotodocumentatie van de wijk. Beeldend kunstenaars worden uitgenodigd om mede op basis van deze informatie hun affiniteit met de opdracht kenbaar te maken middels het insturen van een CV, actuele documentatie, motivatie en een eerste gedachte
over de opdracht. Voor het inzenden zijn 8 weken beschikbaar.
 
Een werkgroep bestaande uit leden van de kunstadviescommissie en afgevaardigden van bewoners zal een selectie van maximaal drie kunstenaars maken die opdracht ontvangen tot het maken van een schetsontwerp. Voor het maken van het schetsontwerp zijn 2 maanden beschikbaar. Vervolgens adviseert de werkgroep, na raadpleging van omwonenden, het college in de definitieve keuze. Per schetsontwerp is een bedrag beschikbaar van € 4.000,- inclusief BTW.

 
Informatie

Genoemd programma van eisen is te vinden op www.nunspeet.nl. Eventuele aanvullende vragen kunt u stellen aan de heer G. Witteveen, telefoon (0341) 25 99 11, e-mail: g.witteveen@nunspeet.nl of mevrouw D. Sliedrecht, telefoon (0341) 25 99 11, e-mail: d.sliedrecht@nunspeet.nl.
 
Uw documentatie kunt u vóór 1 januari 2018 sturen naar:
 
Kunst Advies Commissie van de gemeente Nunspeet
t.a.v. de heer G. Witteveen
Postbus 79
8070 AB Nunspeet