HOME  |  Nieuws  |  Mantelzorgwaardering voor de mantelzorgers in Nunspeet

Mantelzorgwaardering voor de mantelzorgers in Nunspeet

Dit item is verlopen op 30-11-2016.

Voor elkaar zorgen

In onze samenleving wordt steeds meer van mensen verwacht dat zij voor elkaar zorgen. Zorg voor een naaste is uiteraard van alle tijden en is wellicht iets wat u niet meer dan logisch vindt. Wij weten echter dat het beroep dat de overheid op mantelzorgers doet steeds groter wordt.

Mogelijk zorgt ook u voor iemand in uw omgeving. Dat kan uw partner of kind zijn, maar ook uw ouder of buurman. In officiële termen wordt dit ‘mantelzorg’ genoemd. De gemeente Nunspeet waardeert uw inzet bij de zorg voor een ander. Deze zorg is namelijk niet alleen voor de zorgvrager van belang, maar ook voor de maatschappij als geheel. Waar mensen steeds langer zelfstandig blijven functioneren, is hulp en zorg van mensen om ons heen steeds noodzakelijker.

Dag van de Mantelzorg

U kunt als mantelzorger terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Nunspeet voor onder andere informatie en advies, ondersteuning, respijtzorg en activiteiten. Op 10 november 2016 was weer de landelijke Dag van de Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg Nunspeet organiseert rondom deze dag allerlei activiteiten.

Mantelzorgwaardering

Daarnaast wil de gemeente Nunspeet mantelzorgers graag extra waarderen. Alle mantelzorgers die geregistreerd staan bij het Steunpunt Mantelzorg hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen. U kunt met de bijgevoegde ophaalvoucher een presentje persoonlijk aanvragen en afhalen. Dit presentje bestaat uit cadeaubonnen van 5 maal €10,-- die besteed kunnen worden bij ruim 30 aangesloten ondernemers in onze gemeente.

Als u mantelzorger bent en niet ingeschreven staat bij het Steunpunt Mantelzorg, kunt u zich alsnog inschrijven en de mantelzorgwaardering ontvangen (telefoonnummer Steunpunt Mantelzorg (0341) 25 72 42. Als u zich inschrijft, zal een medewerker van het steunpunt een kennismakingsgesprek met u voeren.

Op de volgende momenten worden de presentjes verstrekt:

29 november 2016, 10.00-11.00 uur: Hulshorst, dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7

29 november 2016, 14.00-15.00 uur: Nunspeet, dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15

6 december 2016, 10.00-11.00 uur: Vierhouten, Conferentiehotel ’t Vierhouterbos, Nunspeterweg 30

8 december 2016, 11.00-12.00 uur: Nunspeet, dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15

13 december 2016, 10.00-11.30 uur: Nunspeet, gemeentehuis, Markt 1

16 december 2016, 10.00-11.00 uur: Nunspeet, dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15