HOME  |  Nieuws  |  Meer ruimte voor revitalisering sportpark de Wiltsangh

Meer ruimte voor revitalisering sportpark de Wiltsangh

Dit item is verlopen op 05-04-2017.

In januari 2016 heeft de gemeenteraad van Nunspeet een principebesluit genomen tot nieuwbouw van een zwembad op de locatie Wezenland en een nieuwe sporthal op sportpark de Wiltsangh. Met de desbetreffende sportverenigingen en gebruikers is een toekomstplan opgesteld als invulling van de nodige revitalisering van het sportpark.

Door aankoop strook grond meer mogelijk

Nu doet zich voor de gemeente een mogelijkheid voor om aan de noordzijde van sportpark De Wiltsangh een perceel grond aan te kopen waardoor er op het sportpark meer ruimte beschikbaar kan komen om de huidige revitaliseringsplannen te verwezenlijken. Dit zou de gewenste kwaliteit van het sportpark nóg meer kunnen ‘opplussen’. Hierover wil de gemeente in gesprek met alle betrokkenen, zoals de sportverenigingen.

Haalbaarheid

Daarnaast zou het een mogelijke optie kunnen zijn om het nieuwe zwembad niet op de geplande locatie Wezenland te bouwen, maar – nu er meer ruimte is – ook op sportpark De Wiltsangh. Om in samenspraak met de sportverenigingen en gebruikers van het sportpark mogelijke vervolgstappen te kunnen zetten, wil het college van burgemeester en wethouders eerst de haalbaarheid van deze optie laten onderzoeken. Er zal in kaart worden gebracht of een geïntegreerde realisatie van zwembad en sporthal op De Wiltsangh mogelijk is binnen de kaders die de raad heeft vastgesteld m.b.t. de financiën, ontsluiting, clustering en inpassing. In deze studie zullen de voor- en nadelen van meerdere varianten worden belicht.

Over enkele weken zullen de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn. Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom is benieuwd: “Met extra ruimte kunnen we wellicht een nog betere invulling geven aan een aantrekkelijk sportpark, voor iedereen! En de mogelijkheid om misschien  ook het nieuwe zwembad hierbij te betrekken zou een interessante optie kunnen zijn. Maar dat willen we – als het onderzoek is afgerond – eerst bespreken met alle betrokkenen, want ik ga voor 100% draagvlak voor een prachtig en modern sportpark," aldus de wethouder.