HOME  |  Nieuws  |  Netwerkbijeenkomst Meimaand Fietsmaand op 22 februari 2017

Netwerkbijeenkomst Meimaand Fietsmaand op 22 februari 2017

Dit item is verlopen op 23-02-2017.

De Meimaand Fietsmaand (www.meimaandfietsmaand.nl) is het grootste recreatieve fietsevenement in Nederland en biedt een enorm aantal prachtige themaroutes, speciale fietsevenementen en arrangementen met jaarlijks zo’n 600.000 deelnemers. Gastvrije Randmeren, waarin de gemeenten aan de Randmeren (en dus ook Veluwemeer) zich verenigd hebben, is officieel gastheer van Meimaand Fietsmaand 2017. Het unieke is dat de gemeente Nunspeet daarin als gastdorp zal optreden. De officiële aftrap van het gastheerschap met gastdorp Nunspeet vond plaats tijdens de fiets- en vakantiebeurs in Utrecht op 11 februari 2017.

Doe mee

De deelname van de gemeente Nunspeet aan Meimaand Fietsmaand is een prachtige gelegenheid voor iedere fietsliefhebber om kennis te maken met onze mooie gemeente als start voor een Rondje Randmeren, een rondje Veluwemeer of een rondje gemeente Nunspeet of een twee- of meerdaags bezoek aan Nunspeet met overnachtingen.

Kom naar de netwerkbijeenkomst in Veluvine op 22 februari 2017

Bij Stichting Nunspeet uit de Kunst (info@nunspeetuitdekunst.nl) zijn inmiddels spontaan al hele leuke ideeën onder de aandacht gebracht. Om belangstellenden in de gelegenheid te stellen gezamenlijk nog meer leuke, creatieve en inspirerende arrangementen, evenementen of nieuwe fietsroutes te ontwikkelen, organiseert de gemeente samen met de stichting een netwerkbijeenkomst en wel op 22 februari 2017, aanvang 19.30 uur, in Veluvine, F.A Molijnlaan 186 in Nunspeet. Deze netwerkbijeenkomst is prima geschikt om allerlei arrangementen, evenementen en activiteiten in alle 4 kernen van de gemeente Nunspeet slim en goed met elkaar te verbinden, te coördineren en te promoten. De netwerkbijeenkomst wordt begeleid door Meimaand Fietsmaand, gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren en Stichting Nunspeet uit de Kunst.        

De bijeenkomst is bedoeld voor (wieler)verenigingen, ondernemersverenigingen, het (wieler)bedrijfsleven, recreatieondernemers, kunst- en cultuurorganisaties, onderwijsinstellingen, terreinbeherende organisaties, zogeheten sociale ondernemers, evenementenorganisaties, enzovoorts, enzovoorts, maar is voor iedereen die leuke ideeën heeft toegankelijk. 

U kunt uw ideeën ook mailen naar info@nunspeetuitdekunst.nl