HOME  |  Nieuws  |  Nunspeet sluit 2016 positief af

Nunspeet sluit 2016 positief af

Dit item is verlopen op 07-06-2017.

De gemeente Nunspeet heeft het jaar 2016 in financieel opzicht afgesloten met een positief saldo van ruim € 1,3 miljoen. Dit resultaat ontstaat na verwerking van ruim € 1,9 miljoen aan overheveling van budgetten naar het volgende boekjaar, omdat de geraamde budgetten in 2016 nog niet of niet volledig gebruikt zijn (bijvoorbeeld toekomst sportcentrum en zwembad De Brake).

Verder wordt het resultaat in belangrijke mate veroorzaakt door een meevaller in de uitgaven voor het Sociaal Domein in 2016.

B&W stellen de raad voor vanuit het rekeningresultaat € 700.000,-- toe te voegen aan de Reserve Sociaal Domein en het restant van € 673.000,-- toe te voegen aan de Algemene Reserve .

Wethouder Leen van der Maas is tevreden met het resultaat. ”Nunspeet staat er financieel goed voor. Maar dat is ook nodig om de ambitieuze plannen te realiseren die de komende jaren veel geld zullen vragen, zoals voor het zwembad / sporthal, onderwijshuisvesting en het Stationsplein”, aldus de wethouder.

Op 8 juni a.s. buigt de raadscommissie zich over de Jaarrekening 2016.