HOME  |  Nieuws  |  Onvoldoende draagvlak bij ondernemers voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Onvoldoende draagvlak bij ondernemers voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Dit item is verlopen op 15-12-2015.

Er komt per 1 januari 2016 geen bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum van Nunspeet. Dit blijkt uit formele draagvlakmeting onder de ondernemers.

De Ondernemersvereniging Nunspeet (OVN) heeft de gemeente verzocht een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum van Nunspeet in te stellen. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen. Om daadwerkelijk een BIZ in te stellen, stelt de wet de eis dat er sprake moet zijn van voldoende draagvlak onder de bijdrageplichtigen in het BIZ-gebied.

Op 3 december 2015 heeft de formele draagvlakmeting plaatsgevonden onder leiding van notariaat Pieltjes. Uit de stemming blijkt dat er onvoldoende steun is voor invoering van de BIZ. Te weinig bijdrageplichtigen (minder dan de helft) hebben een stem uitgebracht.

Burgemeester Van Hemmen: "De gemeente staat positief tegenover een BIZ om zo de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten. Uit de stemming blijkt dat er onvoldoende draagvlak bij de ondernemers is. Zij hebben zich uitgesproken en dat respecteren wij."

Peter Groeneveld, voorzitter van de OVN zegt: "De OVN is teleurgesteld over deze uitslag. De BIZ had een positieve impuls kunnen geven aan de uitstraling van het centrum van Nunspeet, een gemiste kans."