HOME  |  Nieuws  |  Ook noordelijk deel rondweg Nunspeet volgend jaar gereed

Ook noordelijk deel rondweg Nunspeet volgend jaar gereed

Dit item is verlopen op 20-10-2016.

Door het sluiten van een overeenkomst met de grondeigenaren heeft de gemeente nu alle benodigde gronden voor de aanleg van bedrijventerrein De Kolk en de oostelijke rondweg in bezit. Met de aanleg van het zuidelijke deel – van de Eperweg tot aan de GPS aan de Oosteinderweg – is in juni 2016 al gestart. Op dit moment wordt de aanbesteding van het noordelijk deel – van de Oosteinderweg tot de Elburgerweg – voorbereid. In 2017 zal ook dit deel worden aangelegd.

Einde overlast wijk Oenenburg in zicht

Met de ingebruikname van de oostelijke rondweg in 2017 zal er een einde komen aan de verkeersoverlast in de wijk Oenenburg. Vrachtverkeer voor de bedrijven op de Kolk hoeft dan niet meer de Oenenburgweg te nemen, maar gaat via de oostelijke rondweg om Nunspeet heen. Ook de ontsluiting van de nieuwe woonwijk Molenbeek zal voor een belangrijk deel via de nieuwe rondweg plaatsvinden.

Geen onteigening

Voor de betreffende gronden liep al een onteigeningsprocedure. “Maar tijdens deze procedure zijn we in gesprek gebleven met de heren De Zwaan jr. en sr. En dat heeft geleid tot overeenstemming (grondruil)  zodat onteigenen niet meer nodig is. En dat is voor alle partijen het beste”, aldus een tevreden wethouder Jaap Groothuis.   

Voor een impressie van de totale rondweg: https://www.youtube.com/watch?v=JO8ZR7PqirM

Een kaart van de oostelijke rondweg is hieronder te downloaden.

Te downloaden: