HOME  |  Nieuws  |  opslag fietsaccu's veilig

opslag fietsaccu's veilig

Dit item is verlopen op 15-08-2018.

Opslag nieuwe fietsaccu’s veilig

Het gemeentebestuur van Nunspeet heeft na de brand aan de Hullerweg de risico’s in beeld gebracht van de opslag van grote aantallen accu’s op andere locaties. De conclusie is dat er in de gemeente beslist geen sprake is van een verhoogd risico.

Inventarisatie

Na de brand aan de Hullerweg heeft de gemeente geïnventariseerd waar nog meer grote aantallen fietsaccu’s opgeslagen liggen. Bij fietsenwinkels beperkt het zich tot enkele tientallen. Bij Stella aan de Oosteinderweg in Nunspeet gaat het zeker om duizenden. Maar daar heeft het bedrijf extra maatregelen genomen. Zo zijn er rookmelders aanwezig die een beginnende brand direct detecteren en zijn er speciale blusmiddelen aanwezig. Ook is men op die locatie bezig met de bouw van een kelder met extra brandwerende voorzieningen. Stella had tot voor kort ook fietsen en nieuwe accu’s opgeslagen in het pand van het oude postkantoor aan de Marktstraat in Nunspeet. Deze accu’s zijn inmiddels overgebracht naar het bedrijfspand aan de Oosteinderweg.

Nieuwe fietsaccu niet brandgevaarlijk

Een nieuwe fietsaccu is niet brandgevaarlijk. Dat benadrukt de brandweer! Er is pas een verhoogd risico wanneer een accu gebruikt of beschadigd is. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld laptop- of telefoonaccu’s. Bij Stella worden daarom gebruikte accu’s ook apart bewaard, met extra brandveiligheidsvoorzieningen.

Wet- en regelgeving niet adequaat

Deze extra voorzieningen zijn ‘bovenwettelijk’, dus niet verplicht. Na de brand heeft de gemeente al aandacht gevraagd voor de niet adequate Wet- en regelgeving rond de opslag van grote aantallen van dit soort accu’s.

Loco-burgemeester Leen van der Maas wil waken voor onterechte ongerustheid: “Er is geen enkele reden tot zorg. Nieuwe fietsaccu’s zijn absoluut niet brandgevaarlijk. Wanneer ze bij een brand betrokken raken komt er rook vrij, en rook bevat altijd gevaarlijke stoffen. Maar dat is bij elke brand het geval”.