HOME  |  Nieuws  |  Plan van Aanpak verbetering stationsomgeving Nunspeet

Plan van Aanpak verbetering stationsomgeving Nunspeet

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

Een veilige overweg, een goede verkeersdoorstroming en een aantrekkelijk stationsgebied. Daarvoor heeft het college van B&W een plan van aanpak opgesteld. Wanneer de gemeenteraad op 29 juni a.s. instemt met dit plan gaat de gemeente samen met ProRail en de Provincie Gelderland in 2018 daadwerkelijk aan de slag om de knelpunten in dit gebied op te lossen. En dat is nodig, niet in de laatste plaats omdat Nunspeet een aantrekkelijke ‘toegangspoort’ wil zijn als toeristische gemeente aan de rand van de Veluwe.

Complexe opgave

Het oplossen van de knelpunten in de stationsomgeving is een complexe opgave. Het is een druk verkeersknooppunt en er spelen veel belangen. Belangrijke spelers hierin zijn NS, ProRail, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie maar ook de vastgoedeigenaren, de ondernemers in het gebied, de Bedrijvenkring Nunspeet en de Ondernemersvereniging Nunspeet.

Inmiddels heeft ProRail op verzoek van de gemeente al een LVO-traject opgestart (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen). Dit richt zich met name op veiligheid en doorstroming op de spoorwegovergang Elspeterweg. Het verbeteren van de totale stationsomgeving is een tweede belangrijk doel in het Plan van Aanpak.

De aanpak

In de aanpak zijn er twee trajecten. Het verbeteren van de overweg en doorstroming (onder regie van ProRail), en het verbeteren van de kwaliteit van de stationsomgeving. Uiteindelijk moeten die gaan leiden tot een integrale aanpak van alle knelpunten in dit gebied. Met alle betrokkenen zal worden gesproken over o.a. de gewenste inrichting van het gebied en de verkeerskundige aspecten van de problematiek.

Het proces moet in het voorjaar 2018 leiden tot een breed gedragen voorkeursvariant dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.