HOME  |  Nieuws  |  Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Eigen en sociale kracht in het nieuw gemeentelijk beleid’

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Eigen en sociale kracht in het nieuw gemeentelijk beleid’

Dit item is verlopen op 22-01-2016.

De rekenkamercommissies van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten  hebben onderzoek gedaan naar de eigen en sociale kracht in het nieuw gemeentelijk beleid. De Nederlandse verzorgingsstaat ontwikkelt zich in de richting van een participatiesamenleving en zelfzorgstaat. Van burgers wordt in toenemende mate verwacht dat zij minder een beroep doen op overheidsvoorzieningen en meer zelf verantwoordelijkheid nemen. De conclusie van het onderzoek is dat de gemeenten goed op weg zijn, maar dat er ook een aantal zaken aandacht verdient.

Onderzoek en aanbevelingen

De rekenkamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten vroeg zich af in welke mate de veronderstelde en benodigde kracht aanwezig is bij de inwoners. En wat het draagvlak is voor het beleid waarin de inwoner zelf zo’n prominente rol moeten gaan spelen

De helft van de bevolking is bekend met het nieuwe beleid. Dit is relatief laag, zeker gezien de ruime aandacht voor ‘de participatiemaatschappij’ in landelijke berichtgeving.

Om ervoor te zorgen dat het ingezette beleid de beoogde impact, heeft moeten de gemeenten een aantal zaken regelen. Zo raadt de rekenkamercommissie de gemeenteraden aan om vooraf goed na te denken over wat zij willen bereiken, welke speelruimte zij de colleges meegeven en hoe zij het beleid willen controleren. Ook de ambtelijke organisaties moeten hun manier van werken aanpassen. Hierbij valt te denken aan meer persoonlijke en aansprekende informatievoorziening richting burgers, aandacht voor de ‘nieuwe’ vrijwilliger, het nemen van een 'regierol' richting (zorg)organisaties en praktische juridische en financiële ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.

De rapporten zijn hieronder te downloaden.