HOME  |  Nieuws  |  Tweede uitgifteronde woningbouwkavels Molenbeek van start

Tweede uitgifteronde woningbouwkavels Molenbeek van start

Dit item is verlopen op 15-02-2017.

Na de succesvolle eerste ronde van de uitgifte van de woningbouwkavels in plan Molenbeek, kunt u zich weer inschrijven op een kavel. Na de eerste ronde bleek dat er veel vraag is naar twee-onder-een-kapwoningen. Naast de 11 kavels voor de bouw van een vrijstaande woning, biedt de gemeente Nunspeet nu ook 4 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning aan.

Voor de kavels die liggen in het noordelijk deel van het plan kan de bouw starten begin 2017. Voor de zuidelijke kavels kan de bouw medio 2017 starten. Een unieke kans om uw eigen woning te ontwerpen en te bouwen in deze prachtige landelijke omgeving.

De kavels

Bent u benieuwd om welke kavels het gaat? Via www.kavelsinnunspeet.nl  kunt u de kavels bekijken. Van elke kavel is ook een paspoort te downloaden.

Op deze websites vindt u tevens een overzicht van de kavels die worden uitgegeven door de gemeente met de oppervlakte en de daaraan gekoppelde prijs

U kunt hier ook een kaart downloaden van het totale gebied.

Inschrijven?

Hebt u interesse in een kavel? Dan moet u zich inschrijven.

Lees eerst goed het uitgiftebeleid.
 

Inschrijvingsprocedure

Uitsluitend een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan zich inschrijven. Het inschrijfformulier is strikt persoonsgebonden. De gemeente vraagt belangstellenden die niet jn in de gemeente Nunspeet wonen een recent uittreksel (niet ouder dan drie maanden) op het adres uit het bevolkingsregister bij te voegen waaruit blijkt welke personen zullen meeverhuizen.

De inschrijving kan alleen plaatsvinden met het speciale inschrijfformulier van de gemeente. Dit waarborgt dat alle benodigde gegevens van de gegadigden worden verkregen. Deze formulieren moeten uiterlijk 14 februari 2017 zijn geretourneerd. Het gemeentehuis is op vrijdag geopend tot 16:30 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Het inschrijfformulier moet hoofdaanvrager voorzien van een handtekening en samen met een geldig legitimatiebewijs indienen bij de gemeente. Op het inschrijfformulier staat vermeld hoe het formulier kan worden ingediend. Hierbij is ook de mogelijkheid geopend zich binnen de gestelde termijn met gebruikmaking van de eigen DigiD in te schrijven.

Inschrijfformulieren die niet tijdig zijn ingediend of niet volledig zijn ingevuld en ondertekend, zijn ongeldig en worden door de gemeente niet in behandeling genomen.

Op het inschrijfformulier kan de aanvrager zijn voorkeur opgeven voor maximaal vijf bouwkavels. De volgorde van de voorkeuren is daarbij van belang voor de toewijzing van een bouwkavel.

Inschrijfformulier – pdf

Inschrijfformullier - DigiD


 

Toewijzingsprocedure

Na de inschrijvingstermijn volgt de toewijzingsprocedure. Deze is te lezen in het uitgiftebeleid.