HOME  |  Nieuws  |  Uitgifteronde woningbouwkavels Molenbeek fase 2 van start

Uitgifteronde woningbouwkavels Molenbeek fase 2 van start

Dit item is verlopen op 16-01-2019.

Nu de 200 kavels/woningen in fase I van de nieuwe Nunspeetse woonwijk Molenbeek zijn uitgegeven is de gemeente druk bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van fase II. In deze fase is er ruimte voor 169 woningen. De uitgifteronde voor de 16 gemeentelijke woningbouwkavels in fase II is gestart. GeĂ¯nteresseerden kunnen zich gedurende 4 weken inschrijven. De overige ontwikkelaars (OMNIA, Vof Molenbeek en Van Pijkeren) starten in februari 2019 met de uitgifte van woningen/ kavels. Ook bouwen er twee CPO-groepen in fase II.

De gemeentelijke kavels

Bent u benieuwd om welke kavels het gaat? Via www.kavelsinnunspeet.nl  kunt u de kavels bekijken. Van elke kavel is ook een paspoort te downloaden.

Op deze websites vindt u tevens een overzicht van de kavels die worden uitgegeven door de gemeente met de oppervlakte en de daaraan gekoppelde prijs.

U kunt hier ook een kaart downloaden van het totale gebied.

Inschrijven?

Hebt u interesse in een kavel? Dan moet u zich inschrijven.

Lees eerst goed het uitgiftebeleid.
 

Inschrijvingsprocedure

Uitsluitend een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan zich inschrijven. Het inschrijfformulier is strikt persoonsgebonden. De gemeente vraagt belangstellenden die niet  in de gemeente Nunspeet wonen een recent uittreksel (niet ouder dan drie maanden) op het adres uit het bevolkingsregister bij te voegen waaruit blijkt welke personen zullen meeverhuizen.

De inschrijving kan alleen plaatsvinden met het speciale inschrijfformulier van de gemeente. Dit waarborgt dat alle benodigde gegevens van de gegadigden worden verkregen. Deze formulieren moeten uiterlijk 15 januari 2019 zijn geretourneerd.

Het inschrijfformulier moet hoofdaanvrager voorzien van een handtekening en samen met een geldig legitimatiebewijs indienen bij de gemeente. Op het inschrijfformulier staat vermeld hoe het formulier kan worden ingediend. Hierbij is ook de mogelijkheid geopend zich binnen de gestelde termijn met gebruikmaking van de eigen DigiD in te schrijven.

Inschrijfformulieren die niet tijdig zijn ingediend of niet volledig zijn ingevuld en ondertekend, zijn ongeldig en worden door de gemeente niet in behandeling genomen.

Op het inschrijfformulier kan de aanvrager zijn voorkeur opgeven voor maximaal vijf bouwkavels. De volgorde van de voorkeuren is daarbij van belang voor de toewijzing van een bouwkavel.
 

Inschrijfformulier – pdf

Inschrijfformullier - DigiD


 

Toewijzingsprocedure

Na de inschrijvingstermijn volgt de toewijzingsprocedure. Deze is te lezen in het uitgiftebeleid.
 

Inloopavond op 8 januari 2019

Op 8 januari 2019 is er een inloopavond in het gemeentehuis over de bouwkavels in plan Molenbeek. 

U bent van harte welkom in het gemeentehuis, van 18.00 uur tot 20.00 uur.