HOME  |  Nieuws  |  Veel reacties op enquête hondenbeleid

Veel reacties op enquête hondenbeleid

Dit item is verlopen op 16-06-2019.

Na onze oproep om uw mening over het hondenbeleid aan ons kenbaar te maken, kregen we bijna 200 reacties. Hartelijk dank daarvoor!

We zijn blij dat zo veel inwoners de moeite hebben genomen om hun mening aan door te geven. Naast de enquêteformulieren hebben we ook enkele brieven, e-mails en reacties via social media ontvangen. Al deze input nemen wij mee bij het evalueren van het hondenbeleid. Ten slotte worden ook de uitkomsten van de burgerpeiling uit oktober 2018 meegenomen. In de reacties zijn veel straatnamen en gebieden genoemd . Dat is fijn, want dat helpt ons om gericht actie te kunnen ondernemen.

In het najaar van 2019 informeren wij u nader over de uitkomsten van de evaluatie. Mocht u in de tussentijd nog iets willen melden over het hondenbeleid, dan kunt u via de gemeentelijke website een melding maken.