HOME  |  Nieuws  |  Veilig verkeer voor en door ons

Veilig verkeer voor en door ons

Dit item is verlopen op 13-04-2016.

Of we nu lopen, fietsen of in een auto rijden of op een scooter, we nemen allemaal deel aan het verkeer. En we willen allemaal veilig thuis of op de bestemming aankomen. Verkeersveiligheid heeft daarom hoge prioriteit binnen de gemeente Nunspeet.

Elke week ontvangt de gemeente Nunspeet meldingen over het verkeer. De meeste gaan over (te) hard rijden, oversteken en parkeren . De verkeerskundige van de gemeente behandelt de melding. Hij beoordeelt de melding en laat eventueel verkeerstellingen uitvoeren en gaat vaak ter plaatse kijken of- en welke acties er ondernomen kunnen worden.

Vaak worden overlastsituaties veroorzaakt door (soms onbewust) ongewenst gedrag. Daarom is voorlichting en educatie een belangrijk onderdeel van ons beleid.

In de werkgroep Verkeer (waar complexe verkeersproblemen worden besproken) stemmen de gemeente en politie problemen, oplossingen en inzet op elkaar af. De gemeente informeert de melder schriftelijk of telefonisch over de afhandeling van zijn of haar melding.

Wat kan ik zelf doen?

U kunt ook zelf bijdragen aan de verkeersveiligheid. In de eerste plaats door de verkeersregels na te leven. Zorg ervoor dat u als voetganger of fietser goed zichtbaar bent.

Parkeer uw auto op een daarvoor bestemde plaats waar u geen hinder of verkeersonveilige situaties veroorzaakt.

Mogelijk kunt u ook uw heg laag houden, waardoor het uitzicht op een kruispunt of oversteek verbetert. Dit zijn een slechts een paar voorbeelden.

U kunt ook in overleg gaan met mensen die (mogelijk onbewust) de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Wist u bijvoorbeeld dat in woonstraten het meestal de bewoners zelf zijn die te hard rijden?

Waar kan ik terecht met een klacht of melding?

Voor acute verkeersonveilige zaken kunt u terecht bij de politie. Hiervoor kunt u het landelijk servicenummer, 0900-8844, bellen.

Voor overige zaken kunt u een melding doen via de website van de gemeente Nunspeet, klik hier.

 U kunt uw klachten en meldingen ook telefonisch doen via tel. (0341) 25 94 44.