HOME  |  Nieuws  |  Vergunning Natuurbeschermingswet Oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk Nunspeet onherroepelijk

Vergunning Natuurbeschermingswet Oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk Nunspeet onherroepelijk

Dit item is verlopen op 29-11-2016.

Na het ontvangen van de benodigde vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is de gemeente Nunspeet onlangs gestart met de aanleg van de oostelijke rondweg. Tegen de verleende vergunning zijn drie beroepschriften ingediend. Met de indieners hiervan is de gemeente in gesprek gegaan.

Door het nemen van extra afschermende maatregelen bij de rondweg ter hoogte van het park De Witte Wieven is zodanig tegemoetgekomen aan de bezwaren van hen dat alle drie de indieners de beroepschriften hebben ingetrokken. Hiermee is de NB-vergunning onherroepelijk geworden.