HOME  |  Nieuws  |  Verhoogd risico op natuurbranden

Verhoogd risico op natuurbranden

Dit item is verlopen op 30-04-2019.

Vanwege de droogte is er een verhoogd risico op natuurbranden. Dat betekent:

  • In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
  • Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
  • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/films te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand. Rook niet in de bossen en natuurgebieden en gooi een glas altijd in een prullenbak of neem het mee.
  • Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator)  niet in hoog en droog gras.