HOME  |  Nieuws  |  Verkoopkaart onrendabel groen Elspeet (bebouwde kom) en Nunspeet-Centrum

Verkoopkaart onrendabel groen Elspeet (bebouwde kom) en Nunspeet-Centrum

Dit item is verlopen op 31-05-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 26 maart 2018 hebben besloten de verkoopkaart onrendabel groen voor Elspeet (bebouwde kom) en Nunspeet Centrum ter inzage te leggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de ‘Beleidsregel verkoop onrendabel groen’ bepaald welke gronden in aanmerking komen om te worden verkocht.

De verkoopkaarten Elspeet (bebouwde kom) en Nunspeet Centrum worden op grond van de inspraakverordening 2008 met ingang van 14 mei 2018 voor twee weken ter inzage gelegd. De stukken zijn te downloaden onderaan deze pagina. Ook liggen de stukken ter inzage in het KlantContactCentrum (KCC) van het gemeentehuis.

De groenstroken worden verkocht voor € 75,00 per m² kosten koper.

Mocht u telefonisch inlichtingen willen hebben, dan kunt u op werkdagen bellen met het KCC via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Op grond van de inspraakreacties wordt beoordeeld of aanpassing van de verkoopkaart noodzakelijk is. Het college stelt de kaart na verwerking van de inspraakreacties definitief vast. Op basis van de vastgestelde kaart wordt dan gestart met de verkoop van het onrendabel groen in Elspeet (bebouwde kom) en Nunspeet Centrum.

Woont u in Elspeet (bebouwde kom) of Nunspeet Centrum en hebt u interesse in het kopen van een strook onrendabel groen én staat de groenstrook op de verkoopkaart, vult u dan het aanvraagformulier ‘Verzoek aankoop onrendabel groen’ in. Het aanvraagformulier is, zodra de verkoopkaart definitief is vastgesteld (medio 2018), te vinden op de website van de gemeente.

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 99 11 of mailen naar snippergroen@nunspeet.nl.