HOME  |  Nieuws  |  Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

Dit item is verlopen op 03-08-2017.

In de basisregistratie personen (BRP, de officiƫle benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente Nunspeet woont.

De persoonsgegevens die zijn opgenomen zijn onder andere uw adresgegevens, een eventueel huwelijk/geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan diverse overheidsinstellingen. Daarnaast ontvangen enkele bijzondere maatschappelijke instellingen uw gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Een voorbeeld hiervan zijn de pensioenfondsen. De instellingen die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak op de uit de BRP verkregen gegevens. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt.

De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet tegengaan, omdat deze verstrekking verplicht is voorgeschreven door het ministerie. In enkele gevallen kunnen ook anderen de gemeente verzoeken om uw persoonsgegevens uit de basisadministratie aan hen te verstrekken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciƫle instellingen zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Wanneer u niet wenst dat deze gegevens worden verstrekt, kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Bij de gemeente Nunspeet kunt u dan schriftelijk verzoeken om aan derden geen gegevens over u uit de basisadministratie te verstrekken. Nadat de gemeente Nunspeet uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging.

Als u wilt weten aan wie de gemeente Nunspeet het afgelopen jaar uw persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u daarvan schriftelijk een overzicht opvragen. U moet zich dan wel kunnen legitimeren. Binnen enkele weken krijgt u het overzicht thuisgestuurd.

Het is van groot belang dat uw persoonsgegevens juist in de basisadministratie zijn opgenomen. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met team Publiek van de gemeente Nunspeet. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisadministratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u hieronder downloaden.