HOME  |  Nieuws  |  Wijkontmoetingscentra in Nunspeet

Wijkontmoetingscentra in Nunspeet

Dit item is verlopen op 23-09-2016.

Een wijkontmoetingscentrum op de Binnenhof én bij de Veluwse Heuvel. Daar gaan de Zorggroep Noordwest-Veluwe, OMNIA-Wonen, Stichting Het Venster, Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet en het gemeentebestuur zich voor inspannen. Maandagmiddag ondertekenden deze partijen op locatie de Binnenhof hiervoor een intentieverklaring.  

Het wijkontmoetingscentrum is gericht op ontmoeting tussen burgers onderling, burgers en zorg- en welzijnsorganisaties en organisaties onderling. De initiatiefnemers verwachten dat hiermee de sociale samenhang en de betrokkenheid op de eigen buurt/wijk wordt versterkt.  Met deze wijkontmoetings-centra wil men tegemoetkomen aan de behoefte van de (thuiswonende) burger op het gebied van zorg, welzijn en participatie.

Planning

De realisatie van beide centra is een pilot voor de duur van drie jaar. Maar de intentie van de partijen is om het daarna in stand te houden. Het wijkontmoetingscentrum Binnenhof zal de eerste helft van 2017 starten. Het wijkontmoetingscentrum Veluwse Heuvel is gekoppeld aan de nieuwbouw op deze locatie (Harderwijkerweg), en zal medio 2018 gereed zijn.

Ook op andere plaatsen wordt al gewerkt aan wijkontmoetingscentra, zoals bijvoorbeeld in de Oranjehof in Elspeet.

Verantwoordelijk wethouder Gert van den Berg is blij met deze nieuwe voorziening: “Het bevordert de sociale samenhang. Men kan er terecht met zorg- en ondersteuningsvragen, maar ook gewoon gezellig een kopje koffie drinken”, aldus de wethouder.