HOME  |  Nieuws  |  Wijziging woningtoewijzingsregels

Wijziging woningtoewijzingsregels

Dit item is verlopen op 13-04-2016.

Als u ingeschreven staat bij Woningstichting Omnia Wonen of een woning van haar huurt, hebt u van Omnia informatie gehad over hoe de nieuwe regels voor woningtoewijzing werken. Voor iedereen die de informatie niet heeft gehad maar in de toekomst voor een sociale huurwoning in aanmerking wil kunnen komen, hebben wij hieronder de belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet.

Starters en doorstromers

Voorheen hoefde u, als u als doorstromer werd aangemerkt, niet ingeschreven te staan bij Omnia of een andere woningcorporatie in de regio. Een doorstromer was iemand die een legale en zelfstandige woning binnen de regio vrij maakte door verhuizing. Als u in dat geval reageerde op een woning, werden de punten voor toekenning berekend op basis van de woonduur in de huidige woning, meestal één punt per maand. Dit systeem, dat vele jaren van toepassing was, is veranderd. Er worden alleen nog punten toegekend aan mensen die ingeschreven staan als woningzoekende bij de woningcorporatie.

Raakt u de punten kwijt?

De nieuwe regels betekenen niet dat u als doorstromer alle punten kwijt bent. Er is een overgangsregel gemaakt. Die regel houdt in dat als u zich als doorstromer inschrijft bij Omnia vóór 1 juli 2016, de vestigingsdatum in de huidige woning als inschrijfdatum wordt aangemerkt. Een voorbeeld: u woont sinds 14 juni 1994 in uw huidige woning en u schrijft zich in bij Omnia, dan wordt 14 juni 1994 als inschrijfdatum vastgelegd. Als u reageert op een woning, dan worden uw punten vanaf die datum berekend. U raakt uw rechten dus niet kwijt. Maar om daarvan gebruik te maken, moet u zich wel voor 1 juli 2016 bij Omnia inschrijven.

Altijd inschrijven?

Heeft het altijd zin om u in te schrijven, ook als u nu nog niet over een sociale huurwoning nadenkt? U kunt dat uit voorzorg doen, maar bedenk daar ook bij dat Omnia net als alle andere woningcorporaties in Nederland tegenwoordig gebonden is aan strenge passendheidsregels. Die houden in dat sociale huurwoningen alleen aan mensen mogen worden toegewezen die aan bepaalde inkomensgrenzen voldoen. Op de website van Omnia kunt u daar meer over lezen, bij de veelgestelde vragen.

Als u vragen over dit onderwerp hebt, kunt u contact opnemen met Omnia Wonen via (0341) 27 87 77 of www.omniawonen.nl.