HOME  |  Nieuws  |  Woningbouw in Weversweg Hulshorst

Woningbouw in Weversweg Hulshorst

Dit item is verlopen op 23-03-2016.

Op 8 maart 2016 is op initiatief van de Buurtvereniging Hulshorst een informatieavond gehouden over de (nieuwe) woningbouwmogelijkheden in plan Weversweg in Hulshorst. Daarbij is door de gemeente aangegeven dat de verkoop van de resterende woningbouwkavels in het plan al lange tijd stokt, maar dat zich nu de mogelijkheid voordoet om tot een nieuwe invulling van het plan te komen.

Om een goed zicht op de werkelijke behoefte aan woningen te krijgen, houdt de gemeente een inventarisatie waarbij iedereen die serieus plannen heeft om een woning in Hulshorst te kopen of te huren, gevraagd wordt een inventarisatieformulier in te vullen. Dat formulier  is verkrijgbaar bij het dorpshuis De Wieken maar kan ook gedownload worden onderaan deze pagina.

Na 22 maart 2016 zal de gemeente de ingediende formulieren beoordelen en op basis daarvan nagaan wat een betere invulling van het woningbouwplan kan zijn. Wethouder Groothuis heeft daarbij de kanttekening geplaatst dat als de nieuwe plannen betekenen dat er onder de streep een verlies voor de gemeente optreedt, de gemeenteraad daarover een besluit zal moeten nemen. Verder is tijdens de informatieavond veel aandacht gegeven aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Uit ervaringen in plan Weversweg is gebleken dat CPO een succesvolle manier kan zijn om plannen te ontwikkelen met een prima kosten/kwaliteitsverhouding waarbij aan veel wensen van de kopers voldaan kan worden.

Als u de avond niet hebt bijgewoond maar toch serieus geïnteresseerd bent in een nieuwbouwwoning in het plan, wordt u verzocht het inventarisatieformulier in te vullen en vóór 22 maart 2016 weer bij het dorpshuis in te leveren.