HOME  |  Nieuws  |  Woonwijk De Marsse krijgt Aarde-kunstwerk

Woonwijk De Marsse krijgt Aarde-kunstwerk

Dit item is verlopen op 15-09-2017.

Inwoners Nunspeet uitgenodigd mee te denken

Woonwijk De Marsse krijgt Aarde-kunstwerk

Opnieuw krijgt een woonwijk in Nunspeet een eigen kunstwerk en wel De Marsse. Het kunstwerk komt te staan in de groenstrook langs de Mozartlaan. Buurtbewoners en andere geïnteresseerde dorpsbewoners worden door het gemeentebestuur en de Kunst Advies Commissie (KAC) uitgenodigd om mee te praten over de invulling,  op 21 september a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Nunspeet staat bekend als kunstenaarsdorp. Om dat goed zichtbaar te maken voor niet alleen de bezoekers maar ook voor haar inwoners, streeft de gemeente naar een kunstwerk in elke kern of wijk. Thema van de kunstwerken zijn de vier basiselementen: Water, Vuur, Aarde en Lucht/ruimte. Dit is gebaseerd op het uitgangspunt dat bij de schilders die naar Nunspeet trokken om te wonen en te werken de natuur centraal stond. De natuur was daarin niet alleen een prachtige omgeving, maar diende ook als basis voor het leven. Water, vuur, lucht en aarde staan symbool voor de schilderachtige omgeving van de gemeente Nunspeet.

Vulkaan en Druppel

De wijk De Bunte kijkt uit op De Druppel (water; Caprice genoemd), de wijk Feitenhof heeft De Vulkaan (vuur). Op den duur krijgt ook de in aanbouw zijnde wijk Molenbeek een eigen kunstwerk. Daar zal het thema zijn: Lucht. De thema’s symboliseren de schilderachtige omgeving van Nunspeet. Voor de vormgeving van kunst in de openbare ruimte in de gemeente is het thema “de vier elementen” het uitgangspunt. 

Op de rol staat nu de wijk De Marsse, waar het thema Aarde centraal staat: de verbondenheid van de mens met de grond, de aarde en de natuur. Op dit thema zal de straks gekozen kunstenaar het kunstwerk voor de buurt gaan vormgeven.  Marsch of Mersch betekent van oudsher moerasland of broekland, of een land dat door water wordt omringd. De Marsse in Nunspeet ligt aan de zuidzijde van de Hullerweg, het land ligt lager dan de omgeving. Vroeger, toen de grondwaterstand hoger was, moet het hier moerassig zijn geweest. 

Meedenken en -praten

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat buurtbewoners meedenken over het kunstwerk dat zij graag in hun woonwijk zien verschijnen. Daarom worden zij van harte uitgenodigd om mee te praten in de inspraakrondes die het gemeentebestuur en de KAC gezamenlijk organiseren. Het gemeentebestuur en de KAC hebben participatiekunst hoog in het vaandel:  voor kunst in de openbare ruimte, of dat nu binnen of buiten is, is het uitgangspunt dat het in nauwe samenspraak met de inwoners van de desbetreffende buurt tot stand komt. Het gaat onder meer om het onderling verbinden van de buurtbewoners met kunst als middel.

Ook de andere inwoners van de gemeente mogen overigens meepraten over de invulling van het werk.  Zij krijgen de gelegenheid om ook op de informatieavond in de wijk De Marsse hun visie te geven.

De procedure

Van de geïnteresseerde buurtbewoners wordt een aantal uitgenodigd om zitting te nemen in de werkgroep voor het kunstwerk in De Marsse. De werkgroep nodigt uiteindelijk drie kunstenaars uit  om een ontwerp te maken en dat te komen toelichten. Uit deze ontwerpen wordt een definitieve keuze gemaakt.