HOME  |  Verkiezingen

Verkiezingen

Verkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 vinden voor de tweede maal gecombineerde verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en de leden voor het bestuur van de Waterschappen plaats.

Nu de Waterschapsverkiezingen zijn gecombineerd met die van Provinciale Staten, kunt u op 20 maart 2019 in één stembureau voor beide verkiezingen stemmen. U krijgt twee stempassen: één stempas voor de waterschapsverkiezing en één voor de Provinciale Statenverkiezing. Op het stembureau krijgt u ook twee stembiljetten. In het stemhokje maakt u net als bij de andere verkiezingen op elke stembiljet een hokje rood. In elk stembureau staat één stembus voor de waterschapsverkiezing en één voor de Provinciale Statenverkiezing.

U krijgt uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: de stempas. Kiezers die hun stem uitbrengen, moeten zich legitimeren met een identiteitsbewijs.

Waarom stemmen voor het waterschap?

Waterschapsbestuurders behartigen uw belangen net als andere volksvertegenwoordigers dat doen. Zij zijn betrokken bij beleidskeuzes en beslissen daarin mee. Het is daarom voor u belangrijk dat er iemand in het bestuur zit die hetzelfde nastreeft als u. Zodra de kandidaten/partijen bekend zijn, kunt u gebruik maken van een stemwijzer om te zien welke partij het beste bij u past.

Door uw stem uit te brengen bij de waterschapsverkiezingen bepaalt u wie er straks in het waterschapsbestuur zitten. Zo heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt.

Stemgerechtigd

Inwoners van de provincie die op de verkiezingsdag minimaal 18 jaar zijn en Nederlander zijn, mogen stemmen voor de Provinciale Staten.

Alle inwoners van het waterschap die op de verkiezingsdag minimaal 18 jaar zijn, mogen stemmen bij de waterschapsverkiezingen. Dat geldt ook voor niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning. Dit is onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland.

Stemmen bij volmacht

Wanneer u op 20 maart 2019 niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, kunt u uw stem door een gemachtigde laten uitbrengen. Let op dat dit een persoon is die voor dezelfde provincie en/of hetzelfde waterschap zijn stem mag uitbrengen.

De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen.