Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen waar ze overwintert. Van april tot begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Aanvankelijk zitten ze hoog in de boom. Na een aantal vervellingen komen groepjes rupsen samen en vormen grote nesten op de stammen van eikenbomen. Deze nesten bestaan uit een dicht spinsel van draden, brandharen, vervellingshuidjes en uitwerpselen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel.

Heeft u vragen? Bel met de gemeente: (0341) 25 99 11.

Goed om te weten

De rupsen kunnen voor veel lichamelijke overlast zorgen door bijvoorbeeld wind of storm. Ook nesten die uit de bomen vallen kunnen vervelend zijn. Soms is het alleen al hinderlijk om langs een boom te lopen of te fietsen. Dit wil de gemeente zo veel mogelijk beperken of voorkomen. Raak de rupsen of nesten niet aan als u ze tegenkomt! Dit geldt ook voor  de resten van voorgaande jaren, want de oude brandharen blijven meer dan vijf jaar schadelijk.

 

Wat kunt u zelf doen

We willen de eikenprocessierups zo veel mogelijk bestrijden om de klachten/overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Dat betekent onder meer dat we de omgeving voor de natuurlijke vijanden van deze vervelende rups zo aantrekkelijk mogelijk proberen te maken. Daar kunt u bij helpen!

  • Vervang in uw tuin stenen door planten en bloemen. Zo trekt u meer insecten naar uw tuin en daarmee meer vogels die deze eikenprocessierups eten
  • Hang een nestkast op voor koolmezen of pimpelmezen. Deze vogels lusten de rupsen erg graag (Let op: hang deze nestkastjes niet in de eik zelf maar in andere bomen in de buurt van de eik)
  • Wees vriendelijk voor vleermuizen; ook zij zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups

Klachten en preventie

Het venijn van de eikenprocessierups zit in de brandharen van de rups. Een volgroeide rups heeft er ongeveer 700.000! Deze haartjes zijn met het blote oog niet te zien.

Op de website van GGD Leefomgeving leest u welke klachten de eikenprocessierups kan veroorzaken en hoe u dit kunt voorkomen.

De Nunspeetse aanpak

De gemeente sluit zo veel mogelijk aan bij de landelijke richtlijnen om de eikenprocessierupsen te lijf te gaan. Nunspeet richt zich op natuurlijke bestrijding door onder andere mechanische bestrijding (zuigmethode) en preventieve natuurlijke bestrijding. Dat betekent onder meer een omgeving realiseren die aantrekkelijk is voor de natuurlijke vijand van de rups.

De bestrijding van de eikenprocessierupsen is in Nunspeet verdeeld in de onderstaande vier gebieden.

1. Binnen de bebouwde komgrenzen

Binnen de bebouwde komgrenzen van Nunspeet bestrijden wij de eikenprocessierupsen actief op de mechanische manier: door de rupsen en spinselresten weg te zuigen. Hierbij ligt de prioriteit op doorgaande woon-werkfietspaden, speelterreinen, schoolpleinen, sportparken, woonstraten en winkelcentrumgebieden. Dit in verband met het aantal gebruikers, bezoekers en verkeersdeelnemers.

2. Buitengebied

In het buitengebied bestrijden we alleen eiken langs doorgaande fietsknooppunten- en schoolroutes (bijvoorbeeld doorgaande fietspad tussen gemeente Harderwijk en gemeente Elburg).

De Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de bestrijding van de eikenprocessierups en het tegengaan van overlast langs provinciale fietspaden en N-wegen/fietspaden. Overlast kunt u bij de Provincie Gelderland melden.

3. Bossen en natuurterreinen

Hier beschouwen we de rups als een beperkte overlast in een natuurlijke omgeving. Wel adviseren wij om afstand te bewaren van eikenbomen in de maanden mei tot en met september.

Ook langs recreatieve fietspaden vindt geen overlastbestrijding plaats. Wel probeert de gemeente deze fietspaden vrij te houden van overhangende takken en bomen door ze indien nodig te snoeien of te vellen.

4. Particuliere tuinen en erven

De gemeente voert geen overlastbestrijding uit in particuliere tuinen, erven, bedrijven- of recreatieve terreinen.

Adressen voor het verwijderen van eikenprocessierupsen bij particulieren (deze bedrijven beschikken over wegzuigapparatuur):

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de websites van:

Contact