TOZO - bijlagen

Let op: U kunt een Tozo aanvragen in de gemeente waar u woont. Dus niet in de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd

  Ik wil mijn Tozo-uitkering verlengen

  Heeft u eerder een Tozo-aanvraag voor een uitkering gedaan (Tozo 1)? Dan kunt u uw Tozo-uitkering verlengen. Let er op dat uw verlenging aansluit op uw eerder aangevraagde Tozo.

  Zorg ervoor dat u de volgende bijlagen digitaal bij de hand hebt. Deze moet u in het aanvraagformulier voor het verlengen van de Tozo-uitkering uploaden.

  • Bewijsstukken van inkomen voor de maanden waarvoor u Tozo-verlenging aanvraagt (indien beschikbaar). Denk hierbij aan loonstroken, uitkering specificaties, bewijzen van alimentatie betalingen, inkomen uit lijfrente, etc. Deze bewijsstukken worden ook gevraagd voor het inkomen van een eventuele partner.
  • Bent u gehuwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of woont u ongehuwd samen? Dan moet u een volledig ingevulde en ondertekende verklaring partner aanvraag verlenging Tozo (pdf, 54.09 KB) uploaden. Met het ondertekenen van deze verklaring geeft uw partner u toestemming om mede namens uw partner de aanvraag verlenging Tozo in te dienen.

  Ik heb nog niet eerder Tozo aangevraagd of ik wil (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvragen

  U kiest voor deze aanvraag als u:

  • nog niet eerder een Tozo-aanvraag heeft ingediend, of;
  • aanvullend bedrijfskapitaal aan wil vragen (tot maximaal €10.157,--)

  Zorg ervoor dat u de volgende bijlagen digitaal bij de hand hebt. Deze moet u in het aanvraagformulier van de Tozo uploaden.

  Bij elke aanvraag:

  • Rekeningafschrift met tenaamstelling
  • Bewijsstukken overig inkomen van ondernemer en eventuele partner
  • Meest recente fiscale aangifte/aangifte inkomstenbelasting
  • Indien er inkomsten uit eigen bedrijf zijn vanaf 1 maart 2020: bewijsstukken van eigen inkomsten uit eigen bedrijf.
  • Indien partner aanwezig: Volledig ingevulde en ondertekende verklaring aanvraag partner (pdf, 52.49 KB) 

  Alleen als u bedrijfskapitaal aanvraagt:

  • Onderbouwing kredietbehoefte
  • Meest recente jaarrekening (mag een computeruitdraai zijn).
  • Omzetgegevens 2019
  • Omzetgegevens 1 januari 2020 tot ‘heden’
  • Omzetverwachting komende drie maanden
  • Indien er sprake is van meerdere vennoten, leden of mededirecteuren: Volledig ingevulde en ondertekende Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid (pdf, 53.59 KB)

  Heeft u alle bijlagen digitaal 'bij de hand?' Dan kunt u doorgaan met het aanvraagformulier via DigiD

  Let op: uw DigiD-inlog duurt 15 minuten. U kunt uw inlog verlengen door in het formulier bovenin op de verlengknop te drukken.

  Contact