Subsidieregeling compensatie controle op coronatoegangsbewijs (CTB)

Als u – als organisatie - coronatoegangsbewijzen (CTB) moet controleren, is er de tijdelijke subsidieregeling compensatie controle coronatoegangsbewijzen Nunspeet 2021 om u financieel te ondersteunen. De regeling is toegankelijk voor ondernemingen en vrijwilligersorganisaties.

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die gemaakt worden om de coronatoegangsbewijzen te controleren, tot een maximum van € 1.000,--. In de beschikbare rekenbladen die moeten worden gebruikt ter bepaling van de maximale subsidie, wordt voor de inzet van vrijwilligers en eigen personeel uitgegaan van een standaard tijdsinvestering en standaard vergoeding per uur.

De subsidie wordt verstrekt aan organisaties in de sectoren zoals sport, horeca en cultuur, inclusief georganiseerde evenementen in de gemeente Nunspeet die verplicht zijn coronatoegangsbewijzen te controleren en dit ook echt doen.

Welke kosten komen in aanmerking?

  1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021
  2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten in verband met de loonkosten
  3. In geval van een niet-commerciële organisatie de vrijwilligersbijdrage
  4. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
  5. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren
  6. Verschuldigde BTW voor zover deze niet compensabel of op enigerlei wijze terug te vorderen is door de aanvrager

Aanvragen

Een aanvraag voor subsidie kan tot en met 21 januari 2022 worden ingediend. Aanvragen die wij ontvangen na deze datum komen niet voor subsidie in aanmerking. Wij behandelen alleen de volledige aanvragen en op volgorde van binnenkomst. Op deze wijze wordt het beschikbare budget verdeeld. Indien een aanvraag niet volledig is ingevuld, wordt er éénmalig een hersteltermijn geboden van maximaal een week. Pas nadat de aanvraag volledig is ingevuld, krijgt deze een volgordenummer. In totaal is er een bedrag van € 72.155,37,-- beschikbaar.

De volledige aanvraag voor subsidie bevat in ieder geval:

  • Een volledig ingevuld subsidie aanvraagformulier CTB (docx, 31.96 KB) ondertekend door een voor de organisatie bevoegd persoon; 
  • De onderbouwing van de gevraagde subsidie volgens de rekentool die op uw situatie van toepassing is;

      o    Bijlage B rekentool voor ondernemers (xlsx, 11.83 KB)
      o    Bijlage C rekentool voor vrijwilligers (xlsx, 11.73 KB)

  • Bewijs (recent bankafschrift) van het rekeningnummer en de tenaamstelling van de rechtspersoon die de subsidie aanvraagt.

U kunt uw subsidieaanvraag tot en met uiterlijk 21 januari 2022 uitsluitend digitaal indienen via het mailadres: gemeente@nunspeet.nl met als onderwerp: Tijdelijke subsidieregeling compensatie controle coronatoegangsbewijzen Nunspeet 2021. Na indiening ontvangt u een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag.

Contact