HOME  |  Inwoner  |  Aanbieders onafhankelijke cliëntondersteuning

Aanbieders onafhankelijke cliëntondersteuning

Hebt u hulp, ondersteuning of een voorziening nodig? Hierbij kunt u denken aan een woningaanpassing, huishoudelijke hulp, vervoer, dagbesteding, opvoedondersteuning et cetera. Of hebt u een arbeidsbeperking, onvoldoende inkomen of schulden? En vindt u het lastig om te bepalen wat u nodig hebt en hoe u dat moet regelen of aanvragen?

U kunt dan altijd iemand uit uw eigen omgeving vragen om u te helpen of met u mee te gaan naar gesprekken. Bijvoorbeeld uw partner, kind of vriend(in). Is dat echter niet mogelijk of hebt u dat liever niet, dan kunnen onafhankelijke cliëntondersteuners u helpen.

Cliëntondersteuners zijn mensen die samen met u kijken naar wat u nodig hebt, wat u samen kunt doen om dat te regelen, hoe u samen een aanvraag kunt indienen. Ook kan hij/zij met u mee gaan naar gesprekken met de gemeente enzovoort. Een cliëntondersteuner is er voor u, werkt niet bij de gemeente en is gratis. MEE voert deze ondersteuning uit in Nunspeet. Daarnaast bieden ook de organisaties die hieronder genoemd staan, diverse vormen van informatie en advies in de gemeente Nunspeet. U kunt zelf contact opnemen met een van deze organisaties voor meer informatie.

MEE

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Venster

Humanitas

Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)

Protestants Christelijke OuderenBond

Steunpunt GGZ     

Stichting Welzijn Nunspeet

Stimenz maatschappelijk werk

Straathoekwerk

Veilig thuis

Vluchtelingenwerk