HOME  |  Inwoner  |  Advies Stationsomgeving klaar

Advies Stationsomgeving klaar

Advies stationsomgeving Nunspeet klaar

Het advies voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke Nunspeetse stationsomgeving is klaar. Er is geen breed gedragen voorkeursvariant, maar wel drie varianten die alle voldoen aan de uitgangspunten. Dat is de conclusie van een groep betrokkenen bij het Stationsgebied (o.a. de bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, Nunspeet uit de Kunst en de Bedrijvenkring).

In diverse werkateliers heeft de groep onder begeleiding van een landschapsarchitect zich gebogen over de (on)mogelijkheden in het stationsgebied. Van diverse varianten zijn de voor- en nadelen in kaart gebracht. Bij het nadenken over mogelijke varianten was steeds het uitgangspunt:

  • goede doorstroming van het verkeer;
  • veiligheid voor álle verkeersdeelnemers;
  • een goed verblijfsklimaat in de Stationsomgeving;
  • een gevoel van ‘Welkom in Nunspeet en op de Veluwe’.

Drie varianten

Het eindadvies beschrijft drie mogelijke varianten.

  1. De eerste is een gelijkvloerse overweg met verplaatsing van de rotonde en in het verlengde van het Vennenpad een tunneltje voor het langzaam verkeer.
  2. De tweede variant beschrijft een gecombineerde onderdoorgang ten westen van de huidige overweg, waarbij de Molijnlaan over het stationsplein is getekend.
  3. In de derde variant buigt de Elspeterweg na de onderdoorgang naar links, en komt uit op de Industrieweg, tussen de twee supermarkten. Het langzaam verkeer krijgt een aparte tunnel die ook toegang biedt tot het perron.

Besluit gemeenteraad

Op 27 september 2018 zal de gemeenteraad zich buigen over het advies en besluit hij welke variant verder zal worden uitgewerkt.

Inloopbijeenkomst

Sinds 29 mei 2018 ligt het advies voor belangstellenden ter inzage. Ook is het advies in te zien via deze link.

Tot en met 14 juni 2018 is het mogelijk op het advies te reageren via het e-mailadres onderzoekstationsomgeving@nunspeet.nl.  Het gemeentebestuur zal de reacties betrekken bij de verdere besluitvorming.        

Meer informatie over het proces

Het plan van aanpak is hier te downloaden.

Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief 1 , nieuwsbrief 2 ,nieuwsbrief 3 en nieuwsbrief 4.