HOME  |  Inwoner  |  Afkoppelen regenwater - subsidie

Afkoppelen regenwater - subsidie

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het nemen van maatregelen die er voor zorgen dat regenwater niet meer in het riool terecht komt. Dit kan onder andere door een regenpijp door te zagen en het water een grindbak in te laten lopen in plaats van het riool, of door een deel van een betegelde tuin weer te beplanten waardoor het water niet de straat op loopt en zo in het riool komt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de subsidie?

Iedere eigenaar of huurder van een woning in de gemeente die huidig verhard oppervlak afkoppelt van de riolering, komt in aanmerking voor de subsidie. Hierbij is het van belang dat het water niet via een andere weg in het riool terecht komt of naar lager gelegen gedeeltes van de gemeente stroomt.

Hoeveel subsidie krijg ik?

Per m² dakoppervlak wat afgekoppeld wordt ontvangt u € 5,- . Hierbij gaat het om het oppervlak in bovenaanzicht. Bijvoorbeeld een gebouw van 6 bij 8 meter heeft een oppervlak van 48 m2 (ongeacht of het een schuin of plat dak is) en hiervoor ontvangt u dus € 240,- subsidie.

Bij het verwijderen van bestrating in de tuin, kijken we per situatie wat het effectieve oppervlak is wat afgekoppeld wordt. Dit zal vaak minder zijn dan het oppervlak aan bestrating wat weg gehaald wordt. Neem in dit geval voor u de subsidieaanvraag doet contact op via onderstaande contactgegevens zodat we u kunnen vertellen welke gegevens we nodig hebben om de juiste subsidiebedragen te kunnen berekenen.

Wat moet ik doen om de subsidie te krijgen?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u het aanvraag formulier volledig invullen en deze minimaal 3 weken voor de aanvang van de werkzaamheden inleveren.

Neemt u voor het invullen van het aanvraagformulier de deelverordening door. Hierin zijn de ‘spelregels’ van de subsidieverlening

Let op! De volgende bijlagen moet u toevoegen bij het formulier:

  • Schets waaruit oppervlak af te koppelen oppervlak blijkt
  • Foto’s van huidige situatie (bestaande regenbuizen, in geval van bestrating overgangen naar openbare ruimte/tuin)
  • In geval van berging: berekening capaciteit

Aanvraagformulier (DigiD)

Aanvraagformulier (pdf)

Hulp nodig bij het invullen van het formulier? U kunt bellen met de heer Kalf van de gemeente Nunspeet, tel. (0341) 25 99 11. Hij kan u assisteren bij het invullen.

Let op:

Als er voor de werkzaamheden een vergunning nodig is moet u deze ook tijdig aanvragen.

Ik heb in het verleden al maatregelen genomen om mijn verharde oppervlak af te koppelen, is het alsnog mogelijk om hier subsidie voor te krijgen?

Hoewel we erg blij zijn met deze initiatieven, kunnen we helaas niet achteraf subsidie verlenen.

Meer weten?

De volledige tekst van de deelverordening vindt u hier.

Als u verder nog vragen heeft, neem dan contact op met de gemeente Nunspeet met de heer B.Kalf van team Infra via (0341) 25 99 11 of per mail b.j.kalf@nunspeet.nl