HOME  |  Inwoner  |  Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

De gemeente laat afval inzamelen en verwerken. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing.

Aanslagbiljet bekijken (met DigiD)

Bezwaar maken
 

Wat u moet weten

  • Het aantal personen dat op 1 januari van het belastingjaar staat ingeschreven, is bepalend voor de hoogte van de aanslag.
  • Er wordt uitgegaan van de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Als u een woning voor uzelf ter beschikking houdt (een 'tweede woning'), maar niet op dat adres staat ingeschreven en de gemeente zamelt de huishoudelijke afvalstoffen in, moet u voor die woning ook afvalstoffenheffing betalen.
  • Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betalen wij de kosten die verband houden met het ophalen en verwerken van huisvuil (100% kostendekkend).

Verhuizen

  • Verhuist u binnen de gemeente, dan verhuist uw aanslag met u mee naar uw nieuwe woning.
  • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag over het aantal volledige maanden terug.
  • Komt u in de loop van het jaar in Nunspeet wonen dan betaalt u over het aantal volledige maanden dat u in de gemeente Nunspeet woonachtig bent.
  • Wijzigingen in huishoudengrootte gedurende het belastingjaar hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag.

Kosten

De tarieven voor de afvalstoffenheffing 2019 zijn gelijk gebleven aan belastingjaar 2018.

Eenpersoonshuishouden

€ 150,00

Tweepersoonshuishouden

€ 174,60

Drie- of meerpersoonshuishouden 

€ 195,60

Recreatief gebruik

€ 150,00


Meer informatie

Verordening afvalstoffenheffing