HOME  |  Inwoner  |  Belastingen, aanmaning en dwangbevel

Belastingen, aanmaning en dwangbevel

Aanmaning

Als u uw belastingaanslag niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan krijgt u een aanmaning. De extra kosten voor een aanmaning zijn minimaal € 7,00. Binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning dient het genoemde te betalen bedrag op de rekening van de gemeente te staan. In de aanmaning kunt u lezen dat wanneer u niet betaalt, u door bij de wet bepaalde middelen tot betaling zal worden gedwongen. 

Dwangbevel

Betaalt u het belastingbedrag, inclusief de aanmaningskosten niet, dan zal het bedrag via een dwangbevel worden ingevorderd. De kosten hiervoor zijn minimaal € 39,00. Als u het dwangbevel met de daarbij behorende kosten niet betaalt, zal de belastingdeurwaarder beslag leggen op uw loon of uitkering, dan wel op uw roerende of onroerende zaken.

Deurwaarder

De gemeente Nunspeet besteedt de dwanginvordering uit aan deurwaarderskantoor Cannock Chase, Postbus 103, 6650 AC Druten, telefoonnummer 088-1168200.