HOME  |  Inwoner  |  Betalen gemeentelijke belastingen

Betalen gemeentelijke belastingen

Als u een aanslagbiljet heeft gekregen van de gemeente Nunspeet, kunt u die betalen via  automatische incasso of via een eigen betalingsopdracht.

Aanslag bekijken         Automatische incasso regelen (DigiD)


Wat u moet weten

Eigen betalingsopdracht

 • Betaalt u via een eigen betalingsopdracht, dan betaalt u het volledige aanslagbedrag voor de eerste vervaldag of in twee gelijke termijnen voor de op het aanslagbiljet vermelde vervaldagen.
 • Het rekeningnummer van de gemeente Nunspeet is NL 53BNGH0285081721
 • Graag het aanslagnummer vermelden, dit nummer vindt u op uw aanslagbiljet

Automatische incasso

 • Betaalt u met automatische incasso, dan wordt het aanslagbedrag in 10 maandelijkse termijnen afgeschreven. Dit kan voor aanslagen tussen de € 50,00 en € 5.000,00. De automatische incasso loopt door totdat u het zelf stop zet. Heeft u nog geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? U leest hieronder hoe u dit kunt regelen.
 • Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. Op de vervaldag dient het bedrag op de rekening van de gemeente te zijn bijgeschreven. Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. De kosten voor de aanmaning zijn minimaal € 7,00. Als u na de aanmaning niet betaalt volgt er een dwangbevel. De kosten voor een dwangbevel bedragen minimaal € 41,00.

Automatische incasso aanvragen of wijzigen

 • U kunt met uw DigiD automatische incasso aanvragen of wijzigen. Beschikt u niet over DigiD? Vraagt u dan telefonisch via (0341) 25 99 11 om een machtigingskaart per post.
 • Geeft u binnen veertien dagen na dagtekening van het aanslagbiljet uw machtiging door via het digitale formulier.
 • Het bedrag wordt in 10 termijnen rond de laatste dag van de maand afgeschreven. Hierop kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden.
 • Als uw bank de automatische incasso twee maanden achter elkaar niet kan uitvoeren, dan wordt de machtiging door de gemeente beëindigd voor de lopende aanslagen gemeentelijke belastingen.
 • Wijziging van uw IBAN geeft u door via het digitale formulier.
 • De automatisch incasso loopt door totdat u het zelf stop zet. Stopzetten kunt u op elk moment doen via het digitale formulier.

Betalen in het Klantcontactcentrum

Uw betalingen inzien

 • U kunt de status van uw betalingen online inzien. Gaat u daarvoor Mijn Nunspeet (uw persoonlijke internetpagina). U logt in met uw DigiD
 • U klikt op uw aanslag gemeentelijke belastingen en vervolgens op 'details'.