HOME  |  Inwoner  |  Blad? Gooi het in de bladkorf

Blad? Gooi het in de bladkorf

Blad? Gooi het in de bladkorf

De gemeente Nunspeet heeft de locaties voor de bladkorven weer vastgesteld voor dit jaar. Er worden dit jaar ± 80 stuks geplaatst in de diverse wijken en kernen.

De locaties van deze bladkorven zijn vorig jaar vastgesteld op basis van onder andere vullingsgraad en vervuiling van blad op de rijbanen en trottoirs en in de gemeentelijke plantsoenen.

Daarnaast is gekeken naar de beschikbare opstelruimte voor deze bladkorven op gazons en wegbermen en of de locaties gemakkelijk kunnen worden leeggemaakt met vrachtwagens en machines. Vervolgens zijn deze bladkorflocaties op kaarten gezet. Nieuwe verzoeken kunnen helaas niet worden gehonoreerd.

Deze bladkorven staan vermeld op de kaart onderaan de pagina en vervolgens worden de bladkorven in week 41 geplaatst in de diverse straten. De bladkorven worden in week 50 weer verwijderd. De locaties zullen niet meer gewijzigd worden. Aan het eind van het bladseizoen vindt weer een evaluatie plaats van de bladkorflocaties .

Gebruik van de bladkorven:

- de bladkorven zijn alleen bestemd voor bladeren;

- takken of andere vormen van (tuin)afval en worden niet geaccepteerd;

- bij misbruik wordt de bladkorf verwijderd en niet teruggeplaatst in de straat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (0341) - 259911

Locaties

Op onderstaande kaart staan de bladkorven aangegeven in de gemeente.

p>