HOME  |  Inwoner  |  Bomeninfo

Bomeninfo

Monumentale bomen

De gemeente Nunspeet telt ruim 500 monumentale bomen. Dit zijn zowel gemeentelijke bomen als bomen op particulier terrein.De eerste inventarisatie van de particuliere monumentale bomen is geweest en worden nu verwerkt in de totaallijst.

Bureau Oranjewoud heeft een portal gemaakt waarop alle monumentale bomen te bekijken zijn.

Planten van bomen bij de erfgrens

Bij het planten van een boom is de afstand vanaf de erfgrens in de wet vastgesteld op twee meter. Dit kan echter per gemeente verschillen. De gemeente Nunspeet heeft namelijk één meter als afstand van de erfgrens. Er zijn echter uitzonderingen. Als buren het met elkaar eens zijn dat een boom dichter bij of op de erfgrens wordt geplant, mag de boom aangeplant worden mits er een ondertekend ‘contract’ is dat door beide partijen ondertekend wordt. Voor openbaar groen dat eigendom is van de gemeente, geldt deze regel niet. Als een boom langer dan twintig jaar op dezelfde plaats staat, kan deze echter verjaren. Dat betekent dat er geen recht meer is om deze boom te verwijderen. Het maakt dan niet uit of er inmiddels andere buren naast elkaar wonen.

Overlast van takken en wortels

Hebt u last van de boom van iemand anders, dan doet u een schriftelijke aanmaning aan de eigenaar van de boom. Hierin verzoekt u de takken te verwijderen. Als dit niet gebeurt na een aantal weken (zes weken voor een grote boom is redelijk), moet u aangeven dat u zelf de boom ontdoet van de takken waar u last van hebt. Het is echter niet toegestaan om de boom rigoureus te snoeien zodat de boom er last van krijgt. Wanneer de boom van het openbaar groen is, moet u de groendienst inschakelen. Deze kijkt of het noodzakelijk is om de boom te snoeien. Wortels mag u, wanneer u er last van hebt, verwijderen, tenzij ze dikker zijn dan vier centimeter. Zijn ze dikker dan vier centimeter, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar van de boom.

Wie is wanneer eigenaar?

Wanneer u huurder bent, moet u altijd schriftelijke toestemming vragen aan de verhuurder om de naburige boom te laten snoeien. Als u een bovenbuur bent, hebt u helaas niets te zeggen over de boom aangezien u geen grond hebt waaraan de boom grenst. Staat de boom op de erfgrens, dan zijn beide buren eigenaar. Ze moeten elkaar toestemming vragen als ze de boom willen snoeien. Als dit niet in overleg gedaan wordt, kan de gedupeerde een schadeclaim indienen. Verder moeten de kosten verdeeld worden. Voor meer informatie kunt u het boek ‘Bomen met je buren’ van de Bomenstichting erop naslaan. 

U wilt een boom kappen. Vergunning nodig?

Lees verder