HOME  |  Inwoner  |  Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Wat is Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van de bemiddelaars zelf samen hun conflict oplossen. Dat gebeurt vaak op een neutrale plek. Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun problemen oplossen dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo is de kans groter dat een probleem blijvend is opgelost. Uiteraard hebben de bemiddelaars geheimhoudingsplicht.

Voor wie is Buurtbemiddeling?

Inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen, kunnen zich aanmelden voor buurtbemiddeling. Ook woningcorporaties, politie en andere organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis. Wel wordt van u verwacht dat u meedenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en dat u hier aan meewerkt.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

U neemt contact op met Buurtbemiddeling en legt kort uit wat er aan de hand is. Als de projectleider verwacht dat het conflict door bemiddeling op te lossen is, vormt deze een team van twee bemiddelaars. Hierbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van de partijen en de achtergrond van de bemiddelaars. Vervolgens leggen de bemiddelaars contact met beide partijen en proberen zij samen met de partijen tot een bemiddelingsgesprek te komen. Dit gesprek vindt plaats op neutraal terrein onder leiding van de twee bemiddelaars. In dit gesprek worden wensen voor verbetering aangegeven en concrete verbeteringsafspraken worden desgewenst vastgelegd op papier. Na ongeveer zes weken nemen de bemiddelaars nogmaals contact op met beide partijen om te horen of de gemaakte afspraken goed verlopen. Soms is nog een vervolggesprek nodig.

Als het conflict niet te bemiddelen is, verwijst de coördinator u eventueel door naar een andere organisatie.

Wanneer kunt u Buurtbemiddeling inschakelen?

U kunt Buurtbemiddeling inschakelen bij conflicten of een probleem tussen buren of wijkbewoners, individuele klachten en conflicten die zijn verwezen door organisaties.

Wanneer kunt u Buurtbemiddeling niet inschakelen?

U kunt Buurtbemiddeling inschakelen bij conflicten of een probleem tussen buren of wijkbewoners, individuele klachten en conflicten die zijn verwezen door organisaties.

Wanneer kunt u Buurtbemiddeling niet inschakelen?

Situaties waarvoor Buurtbemiddeling niet geschikt is: mishandeling, alcohol- of drugsgebruik, buitensporige agressie, crisissituaties, conflicten binnen één familie, onenigheid met instanties en burenruzies waarbij strafbare feiten zijn gepleegd.

Meer informatie en contact

Hebt u nog vragen, wilt u Buurtbemiddeling inschakelen of hebt u belangstelling om als vrijwilliger aan de slag te gaan, dan kunt u contact opnemen met coördinator Hettie Schoonhoven via telefoonnummer (0341) 25 94 33. U kunt ook een e-mail sturen naar buurtbemiddeling@nunspeet.nl.

Postadres
Jan van Vuurenstraat 13, 8071 ZJ  Nunspeet

Bezoekadressen op afspraak via de coördinator:

  • Kantoor Nunspeet, Jan van Vuurenstraat 13 in Nunspeet
  • Kantoor Elburg, Lange Wijden 33a in Elburg
  • Kantoor Oldebroek, Van Sytzamalaan 2 in Oldebroek