HOME  |  Inwoner  |  Collectieve zorgverzekering minima

Collectieve zorgverzekering minima

De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis Achmea. De verzekering bestaat uit een basisverzekering en twee aanvullende verzekeringen, waarbij de gemeente een deel van het zorgpakket vergoedt.

  • Bij het optimaal 2 pakket en een 1 ster tandartsverzekering wordt een korting gegeven van € 10,00;
  • Bij het optimaal 3 pakket en een 2 sterren tandartsverzekering wordt een korting gegeven van € 27,50.

Wij betalen de bijdrage direct uit aan Zilveren Kruis Achmea, waardoor u maandelijks een lagere premie betaalt. Meer informatie over de dekking van de collectieve verzekeringen is terug te vinden op www.gezondverzekerd.nl

Voorwaarden inkomen en vermogen

U komt in aanmerking voor een bijdrage of de collectieve zorgverzekering als u in de drie maanden voorafgaande aan de aanvraag een inkomen heeft dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget tellen niet mee.

In onderstaande tabel vindt u de inkomensgrenzen. Deze zijn gebaseerd op het netto inkomen per maand exclusief het vakantiegeld.

Leeftijd en situatie

Inkomensgrens maximaal 120% van de bijstandsnorm exclusief vakantiegeld (2019)

Gehuwden vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.670,18

Alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.169,12

Gehuwden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.782,35

Alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.1308,49

Er zijn afwijkende normen voor jongeren, kostendelers en bij verblijf in een inrichting.

De vermogensvrijlating voor een alleenstaande is € 6.120,00 en voor een alleenstaande ouder en gehuwden is dit € 12.240,00.

Het vermogen is de waarde van uw bezittingen verminderd met aanwezige schulden. Een eigen huis wordt bij de minimaregelingen niet tot het vermogen gerekend. Een auto wordt als vermogen gezien wanneer de waarde € 5.000,00 of meer bedraagt. Een auto die nodig is vanwege medische beperkingen worden niet tot het vermogen gerekend.

Premies 2019

  • Basisverzekering Basis Zeker € 126,95 per maand.
  • Een Optimaal 2 pakket en 1 ster tandartsverzekering € 23,50 per maand (na aftrek gemeentelijke bijdrage), of
  • Een Optimaal 3 pakket en 2 ster tandartsverzekering € 27,25 per maand (na aftrek gemeentelijke bijdrage)

Aanvragen

Aanvraagformulier (pdf)
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon (0341) 25 99 11.