HOME  |  Inwoner  |  Deelverordeningen

Deelverordeningen

De gemeente Nunspeet heeft voor de onderstaande beleidsterreinen een deelverordening vastgesteld. U kunt de deelverordening hieronder downloaden. In de deelverordening is aangegeven of u gebruik moet maken van een aanvraagformulier. De aanvraagformulieren kunt u hier downloaden.


Deelverordening Sport

Deelverordening Cultuur

Deelverordening Monumenten

Deelverordening Afkoppelen verhard oppervlak

Deelverordening Verkeersveligheidheid

Deelverordening Duurzaamheid

Deelverordening Sociale samenhang en leefbaarheid

Deelverordening subsidieregeling Gewoon Gemak

Deelverordening welzijnsactiviteiten en ontmoetingscentra alle leeftijden