HOME  |  Inwoner  |  Gewoon Gemak

Gewoon Gemak

Subsidieregeling Gewoon Gemak

Wat houdt Gewoon Gemak in? Het is een bekend gegeven dat mensen die op leeftijd komen, het liefst in de eigen woning blijven wonen en alleen naar een gelijkvloerse woning verhuizen als dat echt nodig is. Daar is ook niets mis mee: met traplopen blijf je in beweging. Maar ook gebeuren de meeste ongevallen in de eigen woning. Het is dus niet zo veilig als je zou denken. Wist u dat in de gemeente Nunspeet jaarlijks tussen de 100 en 150 mensen blijvend letsel overhouden aan een val in het eigen huis?

In de regio is daarom een project gestart onder de naam Gewoon Gemak waarbij aan alle mensen van 55 jaar en ouder informatie wordt gegeven over kleine, slimme aanpassingen die de woning comfortabeler en veiliger maken. Daarover hebben zij een folder in de bus gekregen. Voor mensen van 65 en 75 jaar en ouder is het nog belangrijker om op een gezonde manier oud te worden in de eigen woning: zij hebben hier extra informatie over gekregen. Als u de folders niet meer hebt: via de website www.gewoongemak.nl kunt u deze alsnog downloaden.

De gemeente Nunspeet gaat nog een stapje verder dan alleen maar informatie geven. Voor het aanbrengen van zo’n slimme aanpassing is ook subsidie beschikbaar! Hopelijk geeft dat net dat zetje extra om ook echt de woning veiliger en comfortabeler te maken.

De subsidie is uitsluitend bestemd voor aanvragers van 55 jaar en ouder.

Wat houdt de subsidie in?

Wie wil deelnemen aan Gewoon Gemak kan de huistest doen. De huistest staat op internet, maar als u dat lastig vindt, kunt u dat ook samen doen met iemand van een ouderenorganisatie zoals Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet of het Venster. Het internetadres is www.gewoongemak.nl.

Als u de huistest hebt gedaan, kunt u de uitkomst daarvan zelf printen. Daarnaast krijgt u ook bericht van de gemeente. U kunt daarna zelf de aanpassingen (laten) aanbrengen: daarvoor hebt u geen toestemming van de gemeente nodig. Zij verleent alleen subsidie voor een aantal met name genoemde aanpassingen. Als u subsidie wilt, kunt u met de geprinte huistest en de betalingsbewijzen van de aanpassingen naar het gemeentehuis om de subsidie aan te vragen. U krijgt dan een derde deel van de kosten vergoed. Daarbij gelden twee grenzen. Het berekende subsidiebedrag moet minimaal € 100,- zijn. Als het bedrag lager is, wordt geen subsidie gegeven. Het maximale subsidiebedrag is € 500,-. Voor dit jaar is er maximaal € 20.000,- beschikbaar (subsidieplafond).

De subsidieregeling geldt voor zowel huurwoningen als koopwoningen. Een tip: als het om een grotere aanpassing in een huurwoning gaat, is het ook verstandig contact op te nemen met de verhuurder.

De subsidie wordt alleen verstrekt als het een legale zelfstandige woning is of als de bewoner schriftelijk toestemming van burgemeester en wethouders heeft om daar te wonen omdat er een zogeheten persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt. Er wordt geen subsidie verstrekt voor vakantiehuisjes of andere verblijven waar niet gewoond mag worden.
De gemeente hoopt dat op deze manier zo veel mogelijk woningen comfortabeler en veiliger worden gemaakt.

De heer F. van Voorst, beleidsmedewerker volkshuisvesting bij de gemeente (telefoon (0341) 25 99 11) en de plaatselijke ouderenorganisaties kunnen u meer informatie over het project geven.

Aanvraagformulier Gewoon Gemak (pdf)